Pozostałe ujęte w sondażu partie nie przekroczyłyby progu wyborczego: SLD otrzymałoby 4 proc., PSL 4 proc., Nowoczesna 3 proc. głosów, a partia Wolność Janusza Korwin-Mikkego oraz Partia Razem po 2 proc.

Niezdecydowanych, któremu ugrupowaniu udzieliliby poparcie, było 16 proc. respondentów deklarujących udział w wyborach.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w pierwszej połowie września wzięłoby w nich udział 71 proc. ankietowanych; do urn nie poszłoby 14 proc., a niezdecydowanych było 15 proc.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 6-13 września na liczącej 1064 osób grupie dorosłych mieszkańców Polski.