Nagrodę rokrocznie przyznaje Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego.

Prof. Roszkowski powiedział, że czuje się zaszczycony tym wyróżnieniem, „bo Towarzystwo Naukowe KUL to organizacja o ogromnej renomie, doświadczeniu i tradycji”. Swoje wystąpienie poświęcił dechrystianizacji współczesnej Europy.

„Chrześcijaństwo to nie jest tylko tradycja. To jest przede wszystkim fundament naszej tożsamości europejskiej i polskiej” – powiedział Roszkowski dziennikarzom.

Podkreślił, że erozja chrześcijaństwa w Europie zachodniej „posunęła się tak daleko, że trudno sobie nawet czasami wyobrazić, że to się może cofnąć”.

„Polska jest w tej sytuacji, że chyba jeszcze możemy zatrzymać ten proces i to wymaga głębokiego namysłu nad tym, co się dzieje w szkołach, na uczelniach, w mediach, jakiego rodzaju programy premiujemy, jakiego rodzaju treści są przekazywane młodemu pokoleniu” - dodał.

Według Roszkowskiego ogromną rolę do spełnienia ma Kościół. „Kościół tutaj jest niezastąpiony. Nasz Kościół przeszedł w historii bardzo wiele różnych trudnych doświadczeń, ale wydaje się, że dzisiejsza sytuacja jest zupełnie nowa, bo to nie jest oblężenie Kościoła jakieś bardzo gwałtowne, tylko to jest niebezpieczeństwo erozji społeczności kościelnej – i wiernych, i duchownych – od środka”.

"Myślę, że Kościół powinien przyglądać się temu bardzo bacznie, jakiego rodzaju mechanizmy tu działają i starać się im przeciwdziałać, bo mamy do czynienia nie tylko z nową, ale z bardzo groźną sytuacją" – dodał.

Prof. Roszkowski jest 42 laureatem Nagrody im. Ks. Idziego Radziszewskiego. „Jest sławnym ekonomistą, ale dla nas przede wszystkim historykiem, badaczem historii najnowszej XX wieku ale także miłośnikiem historii starożytnej, czasów Chrystusa” – powiedział prezes Towarzystwa Naukowego KUL ks. prof. Augustyn Eckmann.

Prof. Wojciech Roszkowski jest ekonomistą, historykiem, działaczem politycznym. Urodził się w 1947 r. w Warszawie. W 1987 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, a w 1996 r. - stopień naukowy profesora nauk humanistycznych. W latach 1994-2000 piastował stanowisko dyrektora Instytutu Studiów Politycznych PAN, a obecnie pełni tam funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej.

W okresie PRL działał w Polskim Porozumieniu Niepodległościowym. W latach 2004-2009 był posłem do Parlamentu Europejskiego, wybranym z listy PiS.

Jako autor opracowań poświęconych historii Polski XX wieku, używał pseudonimu Andrzej Albert. Jest autorem książki „Półwiecze” omawiającej historię świata po 1945 r. i cyklu podręczników do historii napisanych wraz z Anną Radziwiłł. W 2016 r. ukazała się jego trzytomowa książka „Świat Chrystusa” ukazująca panoramę tamtych czasów. (PAP)

Autorzy: Zbigniew Kopeć, Renata Chrzanowska