Od ubiegłej środy w Sejmie protestują rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych wraz ich podopiecznymi; domagają się realizacji dwóch głównych postulatów. Pierwszy z nich to wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego; drugi to zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równowartości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną.

W porozumieniu, które rząd zawarł we wtorek z częścią środowiska osób niepełnosprawnych, zapisano m.in. podniesienie od czerwca renty socjalnej do poziomu równego najniższej rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli do 1029,80 zł, corocznie waloryzowanych, realizacji programu Dostępność plus ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Zawarto w nim także zobowiązanie do wprowadzenia i realizacji od 1 lipca 2018 r. koordynowanej opieki dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami rehabilitacyjnymi.

Ofertę podpisania porozumienia odrzucili przedstawiciele rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy od ubiegłego tygodnia protestują w Sejmie.

"Należy domniemać, że wczorajsze propozycje rządu, a przynajmniej spełnienie jednego z dwóch postulatów, to też jest efekt działalności pana prezydenta" - powiedział Łapiński w środę w Poranku Rozgłośni Katolickich "Siódma 9".

Zapewnił, że Andrzej Duda "cały czas rozmawia z rządem i minister (rodziny i pracy Elżbietą) Rafalską i będzie przekonywał do jak najszerszego zrealizowania postulatów, czy wsparcia osób niepełnosprawnych". Dodał, że prezydent zna postulaty niepełnosprawnych i ma świadomość ich potrzeb.

Pytany, czy prezydent jest zadowolony z propozycji rządu odparł, że Andrzej Duda "dostrzega, iż jest to konkretna propozycja". Przypomniał, że przygotowywany jest też program "Dostępność Plus". Wyraził ponadto nadzieję, że rząd "cały czas będzie się starał pomagać osobom niepełnosprawnym".

Dopytywany, czy prezydent planuje ponownie spotkać się z protestującymi w Sejmie, przypomniał, że takie spotkanie odbyło się w piątek. "Prezydent działa. Proszę być pewnym i spokojnym, że w tej sprawie prezydent będzie rozmawiał ze stroną rządową, przekonywał i nakłaniał" - podkreślił Łapiński.

Oprócz prezydenta, w piątek z protestującymi w Sejmie rodzicami osób niepełnosprawnych i ich podopiecznymi spotkał się też premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. Minister spotkała się z rodzicami osób niepełnosprawnych także w niedzielę wieczorem.

Szef rządu zapowiedział utworzenie specjalnego funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych. Złożyłaby się na niego danina, pochodząca od osób najlepiej zarabiających. Premier zadeklarował ponadto, że rząd postara się, aby jak najszybciej doprowadzić do wyrównania wysokości renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.