"W ramach rządowego procesu konsultacji trwa dyskusja o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). W trosce o koszty przedsiębiorców, w Ministerstwie Energii propozycje te zostały dokładnie przeanalizowane. Zwróciłem również uwagę na konieczność głębokiej analizy skutków społecznych przygotowywanych rozwiązań" - napisał w oświadczeniu Tchórzewski.

"Uzyskane wyjaśnienia dotyczące umożliwienia uczestniczenia w tym programie osób z niższymi wynagrodzeniami są satysfakcjonujące. Przekonany jestem, że ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która zostanie przyjęta przez Rząd RP, spotka się z szerokim poparciem społecznym" - dodał.

Wcześniej, w uwagach ministerstwa energii do projektu ustawy o PPK, Tchórzewski zwracał uwagę, że dla osób o zarobkach w granicach 3 tysięcy zł brutto sama składka podstawowa to kwota 60 złotych.

"Dla osoby o takich miesięcznych zarobkach, 60 złotych stanowić może pokaźną sumę w jej budżecie. W związku z tym, nie można wykluczyć negatywnego odbioru proponowanego rozwiązania przez szerokie kręgi społeczne" - napisał.

Dodał wtedy, że wprowadzenie ustawy w takim kształcie może mieć "negatywny wpływ na wynik tegorocznych wyborów samorządowych". (PAP Biznes)