Chory lub kontuzjowany pracownik ma prawo do kilku rodzajów świadczeń, zależnych od stopnia niezdolności do pracy. Sprawdź, czy znasz je wszystkie.