"Zgadzamy się, że niewłaściwe jest nazywanie niemieckich nazistowskich obozów śmierci znajdujących się na ziemiach polskich +polskimi obozami śmierci+, jednakże przedmiotowa ustawa w swym obecnym kształcie w znacznym zakresie wykracza poza tę pojedynczą kwestię" - zaznaczono w dokumencie wydanym 1 lutego.

Jak dodano, ustawa "posługuje się też pojęciami niezdefiniowanymi w prawie, które mogą podlegać wielu interpretacjom niosącym poważne konsekwencje". "Ponadto wprowadzane ustawą wysokie kary grzywny i kary pozbawienia wolności za niewłaściwe użycie słów uznajemy za drakońskie i niewspółmierne" - stwierdzono.

Organizacje podkreśliły, że ważne jest, "by okropności Holokaustu nie uległy zapomnieniu, a przyszłe pokolenia zasilone wiedzą o nich mogły zadbać, by te nie powtórzyły się już nigdy więcej i nigdzie na świecie".

Beit Polska i EUPJ oceniają, że w obecnym kształcie ustawa "grozi powstrzymaniem dyskusji, badań i upamiętnienia tragicznych wydarzeń, które miały miejsce na polskiej ziemi".

Organizacje zaapelowały, by Sejm oraz/lub prezydent RP rozważył uchylenie lub zmianę prawodawstwa w tej sprawie.

Beit Polska – Związek Postępowych Gmin Żydowskich, związek wyznaniowy zarejestrowany w Polsce od 2009 roku, zrzesza obecnie trzy postępowe gminy żydowskie oraz wspiera działalność kolejnych trzech stowarzyszonych z nim gmin. Beit Polska ma status członka zrzeszonego w EUPJ, a przezeń w Światowej Unii dla Judaizmu Postępowego.

Europejska Unia dla Judaizmu Postępowego (The European Union for Progressive Judaism – EUPJ) jest organizacją zrzeszającą, łączącą i wspierającą ponad 170 gmin judaizmu liberalnego i reformowanego, działających w 17 krajach Europy. Reprezentuje jeden z siedmiu regionów Światowej Unii dla Judaizmu Postępowego (World Union for Progressive Judaism - WUPJ). WUPJ z siedzibą w Jerozolimie jest największym w skali światowej religijnym ruchem żydowskim zrzeszającym 1,8 mln członków.(PAP)