We wtorek rezolucję popierającą uruchomienie przez Komisję Europejską art. 7 traktatu wobec Polski przyjęła Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego.