Jak poinformował PAP Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego, chodzi o pięć osób, w tym m.in. o dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (PZDW) w Białymstoku i b. zastępcę dyrektora ds. projektów unijnych tej instytucji.

Zastępca szefa Prokuratury Regionalnej w Białymstoku Paweł Sawoń powiedział PAP, że osoby, którym mają być stawiane zarzuty, nie były zatrzymywane, a zostały na czwartek wezwane do stawiennictwa. "Z uwagi na to, że te czynności trwają, nie udzielamy informacji ani co do treści stawianych zarzutów, ani co do kwalifikacji prawnej" - dodał prok. Sawoń.

Według informacji z CBA, zarzuty dotyczą m.in. niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień, a także poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Ma chodzić o trzech urzędników oraz dwóch lokalnych przedsiębiorców współpracujących z PZDW w Białymstoku.

Jak powiedział Piotr Kaczorek, sprawa związana jest z ubieganiem się przez PZDW o dofinansowanie unijne, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, na realizację inwestycji drogowych w regionie.

Według ustaleń śledztwa prowadzonego przez białostocką delegaturę CBA, w okresie od 21 grudnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., w ramach ubiegania się o wsparcie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia II Oś Priorytetowa Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, pracownicy PZDW złożyli do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nierzetelne wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych, jakie mają być zrealizowane w Podlaskiem.

"Łączna kwota dofinansowania unijnego, jaką w ten sposób usiłował wyłudzić Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w konkursie ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, wynosiła ponad 510 mln zł" - zaznaczył Kaczorek.

"W toku prowadzonego śledztwa ustalono ponadto, iż w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dochodziło również do fałszowania dokumentacji, poprzez antydatowanie protokołów odbioru poszczególnych prac projektowych" - powiedział PAP. (PAP)

autor: Aleksander Główczewski, Robert Fiłończuk

edytor: Dorota Kazimierczak