Statystyka imion za 2017 rok - chłopcy

ANTONI        9794
JAKUB        9099
JAN        8546
SZYMON        8131
FRANCISZEK    6956
FILIP        6923
ALEKSANDER    6815
MIKOŁAJ        6479
WOJCIECH    6303
KACPER        5913
ADAM        5297

MICHAŁ        4949
MARCEL        4584
STANISŁAW    4266
WIKTOR        4173
PIOTR        4016
IGOR        3777
LEON        3454
NIKODEM        3437
MATEUSZ        3422
BARTOSZ        3225
MAKSYMILIAN    3045
MIŁOSZ        3028
TYMON        3028
OLIWIER        2919
ALAN        2908
IGNACY        2856
TYMOTEUSZ    2719
OSKAR        2631
DAWID        2512
TOMASZ        2302
DOMINIK        2279
KAROL        2273
KRZYSZTOF    2200
MACIEJ        2178
JULIAN        2171
FABIAN        2088
HUBERT        1919
NATAN        1900
GABRIEL        1795
PAWEŁ        1691
PATRYK        1533
KSAWERY        1486
KAMIL        1457
BARTŁOMIEJ    1365
BRUNO        1188
SEBASTIAN    1092
KRYSTIAN    1011
BORYS        1004
OLAF        988
ADRIAN        957
KAJETAN        939
KUBA        917
ARTUR        820
GRZEGORZ    788
MARCIN        756
BŁAŻEJ        731
ERYK        705
DANIEL        685

ŁUKASZ        681
CEZARY        667
TADEUSZ        610
DAMIAN        609
TOBIASZ        592
WITOLD        583
RAFAŁ        560
ROBERT        559
PRZEMYSŁAW    526
KORNEL        516
RADOSŁAW    471
OLIVIER        465
KONRAD        460
EMIL        455
MIESZKO        453
JERZY        450
MILAN        398
HENRYK        394
NATANIEL    392
MAREK        387
STEFAN        372
ALEX        359
KAZIMIERZ    346
JÓZEF        343
GUSTAW        328
GRACJAN        324
RYSZARD        321
KONSTANTY    320
ANDRZEJ        319
ALEKS        318
ARKADIUSZ    316
DORIAN        302
LEONARD        299
BRAJAN        298
TEODOR        286
ALEXANDER    279
JULIUSZ        275
IWO        274
JACEK        273
JEREMI        256
JĘDRZEJ        248
REMIGIUSZ    231
FELIKS        223
ALBERT        204
NORBERT        195
KORDIAN        193
SEWERYN        183

SAMUEL        174
OLIVER        172
LUDWIK        167
LEO        163
FLORIAN        145
MAKSYM        145
CYPRIAN        144
WŁADYSŁAW    143
DARIUSZ        137
HUGO        131
JEREMIASZ    131
LUCJAN        127
ERNEST        121
MAXIMILIAN    117
MARIUSZ        113
MAURYCY        109
BENIAMIN    107
SZCZEPAN    100
ALEKSY        97
FRYDERYK    92
ARON        91
TYTUS        91
MARCELI        90
OLGIERD        88
BRUNON        86

KEVIN        86
MAKS        85
ROMAN        81
EDWARD        80
ZBIGNIEW    79
SŁAWOMIR    75
DAVID        74
NATHAN        73
SYLWESTER    73
OKTAWIAN    72
OSCAR        70
MARTIN        67
BRAYAN        66
JONATAN        65
NIKOLAS        65
OLIWER        65
MAX        63
KASJAN        61
KOSMA        60
KSAWIER        60
MIRON        59
VICTOR        58
DENIS        57
GNIEWOMIR    55
EMILIAN        54
NICOLAS        54
BENJAMIN    52
BERNARD        52
JOACHIM        50
ZIEMOWIT    50
XAVIER        49
OLEG        47
JONASZ        46
VINCENT        46
JAROSŁAW    44
BOGUSŁAW    42
KASPIAN        41
AARON        40
IVO        40
ROCH        40
WIT        40
JANUSZ        39
LESZEK        39
MIROSŁAW    39
SERGIUSZ    39
LEOPOLD        38
WINCENTY    38
AMADEUSZ    37
BOLESŁAW    37
BOGDAN        36
VIKTOR        36
JACOB        35
KORNELIUSZ    35
MARK        35
KASPER        33
ANTHONY        32
GNIEWKO        32
LEONARDO    32
CZESŁAW        30
BENEDYKT    29
EMANUEL        29
BOGUMIŁ        28
IRENEUSZ    28
MICHAEL        28
KLEMENS        27
LUCAS        26
ELIASZ        25
LIAM        25
KEWIN        24
KRZESIMIR    24
NOAH        24
ZACHARY        24
EDMUND        23
LUKAS        23
MARIAN        23
ZYGMUNT        23
FRANK        22
GNIEWOSZ    22
KRYSPIN        22
THOMAS        22
WINCENT        22
BRONISŁAW    21
ERWIN        21
ANTONIO        20
BASTIAN        20
BRYAN        20
OLEK        20
RADZIMIR    20
CYRYL        19
FELIX        19
XAWERY        19
BARTEK        18
FRANEK        18
GERARD        18
IWAN        18
KLAUDIUSZ    18
LEW        18
MAXYMILIAN    18
MIECZYSŁAW    18
COLIN        17
NATHANIEL    17
ZACHARIASZ    17
ANTEK        16
FELICJAN    16
OREST        16
SAMBOR        16
EDGAR        15
ERIK        15
JONATHAN    15
RADOMIR        15
ANATOL        14
ARIAN        14
BAZYLI        14
DIEGO        14
DOMINIC        14
DYLAN        14
HEKTOR        14
LECH        14
LUIS        14
MARKUS        14
NOEL        14
TEO        14
TOBIAS        14
WILLIAM        14
AUGUST        13
AUGUSTYN    13
ELIAS        13
HENRY        13
JOEL        13
LOUIS        13
LUCA        13
MANUEL        13
MIKE        13
NOE        13
PATRICK        13
PHILIP        13
ARIEL        12
CHRISTIAN    12
ETHAN        12
KAI        12
NICHOLAS    12
SIMON        12
WALDEMAR    12
WOJTEK        12
ANTON        11
ARMIN        11
CASPER        11
DOBROMIR    11
HIERONIM    11
KAJ        11
MATTHEW        11
TRISTAN        11
WŁODZIMIERZ    11
ZENON        11
ERIC        10
IAN        10
ITAN        10
IVAN        10
JAKOB        10
JAMES        10
JAROMIR        10
MAKARY        10
MATEO        10
NICO        10
PAUL        10
PHILIPP        10
RAYAN        10
RYAN        10
ARTHUR        9
BRAIAN        9
BRIAN        9
FRANCESCO    9
GUSTAV        9
PETER        9
TOMAS        9
TYBERIUSZ    9
ALEK        8
BEN        8
DIONIZY        8
EDWIN        8
FABIO        8
IZAAK        8
JORDAN        8
LOGAN        8
LORENZO        8
MARCO        8
MARKO        8
MIKOLAJ        8
MILO        8
NAZAR        8
PASCAL        8
RAFAEL        8
RUBEN        8
SANTIAGO    8
SASZA        8
THEO        8
TYCJAN        8
WILHELM        8
YUSUF        8
ALESSANDRO    7
ALEXANDRE    7
AMIR        7
ARTEM        7
CARLOS        7
DACJAN        7
EMIR        7
EUGENIUSZ    7
HARRY        7
JASON        7
KRISTIAN    7
MATTEO        7
MAXIM        7
MUHAMMAD    7
ROLAND        7
STANISLAW    7
SYRIUSZ        7
TEOFIL        7
TIMUR        7
WALTER        7
ALI        6
ALLAN        6
ANTOINE        6
AURELIUSZ    6
AXEL        6
BALTAZAR    6
CHARLIE        6
DAJAN        6
DYMITR        6
EMMANUEL    6
HORACY        6
JAREMA        6
JOHN        6
KARIM        6
LIONEL        6
LUBOMIR        6
MASON        6
MICHAL        6
NIKO        6
NIKOS        6
SAMIR        6
TIMOTHY        6
VALENTINO    6
WIESŁAW        6
YASIN        6
ZDZISŁAW    6
ALESSIO        5
ALWIN        5
ARTEMIUSZ    5
DANYLO        5
DENNIS        5
GAWEŁ        5
GEORGE        5
GERALD        5
HERBERT        5
JUSTIN        5
KSAVIER        5
MARCUS        5
NATANAEL    5
NIKOLAJ        5
OLEKSANDR    5
OLLIE        5
OTTO        5
SERAFIN        5
TIAGO        5
TOM        5
VITO        5
WAWRZYNIEC    5
ABRAHAM        4
AKSEL        4
ALEKSANDR    4
ANDY        4
ANGELO        4
BRANDON        4
CHRISTOPHER    4
DAMIR        4
DMYTRO        4
ELIOT        4
EVAN        4
FREDERICK    4
IBRAHIM        4
JANEK        4
JEREMY        4
JONAS        4
JOSHUA        4
KILIAN        4
LESŁAW        4
LUCJUSZ        4
LUDWIG        4
MAGNUS        4
MAKSIM        4
MATTHIAS    4
MERT        4
MINH        4
MIROSLAV    4
NIKITA        4
NOLAN        4
OKTAWIUSZ    4
RAGNAR        4
RAPHAEL        4
RICHARD        4
STANLEY        4
THEODOR        4
WALENTY        4
YANN        4
YASSIN        4
YOUSSEF        4
ABDUL        3
ALFRED        3
AMBROŻY        3
AMIN        3
ANTONY        3
APOLONIUSZ    3
ARMANDO        3
BOGUSZ        3
BORIS        3
BOŻYDAR        3
CHRYSTIAN    3
DANIIL        3
DASTIN        3
DONATAN        3
ELI        3
ENZO        3
FINN        3
FRANCIS        3
FRANCISCO    3
GAEL        3
GASPAR        3
GILBERT        3
GIOVANNI    3
GLEB        3
HARRISON    3
HENRIK        3
ILIAN        3
ILIAS        3
JACK        3
JANUARY        3
JASPER        3
JOSEF        3
JOSEPH        3
JOZEF        3
JUAN        3
KARL        3
KONSTANTIN    3
KONSTANTYN    3
LARS        3
LÉON        3
LUKA        3
LUKE        3
MACIEK        3
MARCJAN        3
MASSIMO        3
MATTI        3
MATVII        3
MATVIY        3
MAXIME        3
MAXIMUS        3
MAXYM        3
MIGUEL        3
MIKAEL        3
MIKKO        3
MIŁOSŁAW    3
MLADEN        3
MOHAMED        3
NADIR        3
NIKOLAI        3
NINO        3
OMAR        3
PABLO        3
PHILLIP        3
ROMEO        3
ROMUALD        3
SAIMON        3
SAMI        3
SANTINO        3
SASHA        3
SEAN        3
SERGIO        3
SIEMOWIT    3
STANISLAV    3
TEOMAN        3
THIAGO        3
TIM        3
TIMO        3
TIMON        3
TOMIR        3
WITOSŁAW    3
YAN        3
YAQOOB        3
AARYAN        2
ALBIN        2
ALEHANDRO    2
ALEJANDRO    2
ALEXANDROS    2
ALWARO        2
ALYAN        2
AMMAR        2
ANASTAZY    2
ANDREAS        2
ANDRIJ        2
ANGEL        2
ARAM        2
AREK        2
ARMANI        2
ARNOLD        2
ARSEN        2
ARSENIUSZ    2
ARYAN        2
ASAN        2
AYAN        2
BARNABA        2
BARTLOMIEJ    2
BENEDIKT    2
CELESTYN    2
CHARBEL        2
CHARLES        2
CHRIS        2
CILLIAN        2
COLLIN        2
CRISTIAN    2
CRISTIANO    2
DAGMAR        2
DANIYAL        2
DAVIDE        2
DENIZ        2
DEXTER        2
DOV        2
DUSZAN        2
EDOARDO        2
ELIAN        2
ELVIS        2
ERTUGRUL    2
FABIEN        2
FILIPPO        2
FILIPPOS    2
FRANCK        2
FREDERIK    2
GERALT        2
GORDON        2
GÖKTÜRK        2
HAROUN        2
HIPOLIT        2
IDRIS        2
IDZI        2
IGNACIO        2
IGNAZIO        2
ILIA        2
ILLIA        2
ILYAS        2
ISAAC        2
JAMIE        2
JEAN        2
JOVAN        2
JURIJ        2
JUSTYN        2
JUSUF        2
KALEB        2
KIAN        2
KIRIL        2
KLIMEK        2
KOLIN        2
KSAVERY        2
KUZEY        2
LATINO        2
LEANDRO        2
LENNY        2
LEONID        2
LEONIDAS    2
LEV        2
LÉO        2
LIVIO        2
MAJKEL        2
MALEK        2
MANSUR        2
MARCELIN    2
MARCELO        2
MARLEY        2
MATHIAS        2
MAXIMILLIAN    2
MEHMET        2
MICAH        2
MICHELE        2
MILOSZ        2
MINH DUC    2
MOHAMMAD    2
MOHAMMED    2
MUHAMMED    2
MYKHAILO    2
NESTOR        2
NICODEM        2
NIZAR        2
ONUFRY        2
OWEN        2
ÖMER        2
PATRIK        2
PEDRO        2
PHILIPPE    2
PIETRO        2
PIO        2
PLATON        2
QUANG ANH    2
QUENTIN        2
QUOC        2
RAJMUND        2
RAMI        2
RAPHAËL        2
REMI        2
ROBIN        2
ROGER        2
SALWADOR    2
SCOTT        2
SEBASTIANO    2
SELIM        2
SERHII        2
SIMONE        2
SŁAWOSZ        2
SPENCER        2
STAN        2
SYMEON        2
TADEUS        2
THEODORE    2
THEODOROS    2
TOMÁS        2
TOMEK        2
TOMIŁ        2
TOMMY        2
TONY        2
URIEL        2
USTYM        2
VITTORIO    2
WADIM        2
WINICJUSZ    2
XAWIER        2
YONATAN        2
YOUSEF        2
ZACHAR        2
ZACK        2
ZBYSZKO        2
ZLATAN        2
ZORIAN        2

Statystyka imion za 2017 rok - dziewczynki

JULIA     9374
ZUZANNA     9182
ZOFIA     8441
LENA     8289
MAJA     8056
HANNA     7923
AMELIA     6338
ALICJA     6035
MARIA     5408
ALEKSANDRA     5352
OLIWIA     5164
NATALIA     4721
WIKTORIA     4603
EMILIA     4311
ANTONINA     3973
LAURA     3965
POLA     3280
IGA     3265
ANNA     3253
LILIANA     3201
NADIA     3063
MARCELINA     2939
GABRIELA     2922
MICHALINA     2658
KORNELIA     2577
NIKOLA     2554
HELENA     2547
MILENA     2491
MARTYNA     2389
JAGODA     1984
KAROLINA     1846
AGATA     1811
NINA     1775
MAGDALENA     1719
BARBARA     1694
WERONIKA     1680
BLANKA     1640
ŁUCJA     1545
KAJA     1462
KLARA     1321
ANASTAZJA     1283
KINGA     1218
NELA     1217
JOANNA     1088
MAŁGORZATA     1080
LILIANNA     1061
PAULINA     1032
SARA     991
IZABELA     921
MARTA     915
MATYLDA     896
KATARZYNA     870
ANIELA     837
RÓŻA     816
KLAUDIA     800
EWA     784
ELIZA     774
PATRYCJA     745
DOMINIKA     722
KALINA     704
ADRIANNA     674
URSZULA     654
ROZALIA     650
LIDIA     616
OLGA     601
MELANIA     580
MALWINA     564
LIWIA     555
BIANKA     515
MARIANNA     506
DARIA     481
KAMILA     480
AURELIA     448
DOROTA     423
SANDRA     409
MIA     401
MARIKA     383
ADA     347
DAGMARA     313
ROKSANA     307
JOWITA     303
IDA     302
KARINA     299
INGA     293
OLIVIA     286
AGNIESZKA     279
ZOJA     276
APOLONIA     263
ELENA     263
GAJA     263
LUIZA     261
MONIKA     253
JUSTYNA     248
DIANA     247
NATASZA     244
TOLA     240
EMMA     218
JAGNA     200
JADWIGA     198
JULITA     197
NEL     195
VANESSA     194
RITA     188
MARLENA     180
VICTORIA     173
ELŻBIETA     167
NICOLA     167
LILIA     164
JANINA     163
WANDA     162
ANITA     161
ADELA     159
EWELINA     152
SONIA     148
ALINA     147
STEFANIA     147
CELINA     138
OTYLIA     135
LEA     133
LILA     132
SABINA     126
JAŚMINA     125
KONSTANCJA     125
JULIANNA     123
SOFIA     115
KRYSTYNA     114
JUDYTA     112
MAYA     112
AMANDA     109
FAUSTYNA     109
TERESA     109
JESSICA     108
ESTERA     106
IZABELLA     106
MILA     104
SYLWIA     101
NOEMI     100
PAULA     100
DANUTA     89
TAMARA     89
MAGDA     88
LIVIA     82
FELICJA     81
INKA     81
ANTONIA     80
LARA     80
INES     77
IRENA     77
FRANCISZKA     74
NICOLE     73
VIKTORIA     73
ANGELIKA     71
ADRIANA     69
BEATA     69
ANETA     68
WANESSA     65
LUCYNA     63
NAOMI     63
SOPHIE     63
GLORIA     62
MALINA     62
TATIANA     59
EDYTA     57
OLA     57
FLORENTYNA     54
SAMANTA     54
OKTAWIA     53
DOBRAWA     51
HONORATA     49
MIRA     48
STELLA     47
LARYSA     45
ANDŻELIKA     44
IRMINA     44
MIRIAM     44
HALINA     42
HANA     42
DALIA     40
EMILY     40
KLEMENTYNA     40
LETYCJA     40
OLIMPIA     40
HANNAH     37
INEZ     37
MARCELA     37
ARIANA     36
AURORA     36
SOPHIA     35
CARMEN     34
SELENA     34
ZOE     34
BOGNA     33
ŻANETA     33
ALEXANDRA     32
IDALIA     32
KSENIA     32
LILLY     32
MARCJANNA     32
JANA     31
ALICIA     30
CECYLIA     30
SARAH     30
HIACYNTA     29
INA     29
MELISA     29
BIANCA     28
ILONA     28
IWONA     28
LAILA     28
MAJKA     28
ABIGAIL     26
LILY     26
NELLA     26
ELWIRA     25
JOLANTA     25
JÓZEFINA     24
ANASTASIA     23
ANIKA     23
EVA     23
DOBROSŁAWA     22
GRAŻYNA     22
LILLA     22
MILANA     22
ROMA     22
ISABELLA     21
ALISA     20
BOGUMIŁA     20
FLORA     20
GABRIELLA     20
GAIA     20
WIOLETTA     20
BERENIKA     19
KAYA     19
MARINA     19
ARIANNA     18
DOBROCHNA     18
LAYLA     18
LILI     18
MIRELLA     18
NASTIA     18
NELL     18
ORIANA     18
HALSZKA     17
STANISŁAWA     17
VIVIEN     17
LUDMIŁA     16
MARYLA     16
MICHELLE     16
NELLY     16
POLINA     16
DAGNA     15
DŻESIKA     15
KIRA     15
LUNA     15
MARZENA     15
ELISA     14
LEILA     14
LUCY     14
LUKRECJA     14
MARIETTA     14
RENATA     14
WANESA     14
BOŻENA     13
CLARA     13
DANIELA     13
DOBROMIŁA     13
GRETA     13
JASMIN     13
JASMINA     13
JENNIFER     13
LUDWIKA     13
MARITA     13
NIKA     13
ZOYA     13
ALICE     12
BRYGIDA     12
CHARLOTTE     12
ELIZABETH     12
ELLA     12
LORENA     12
ROXANA     12
SOFIJA     12
TOSIA     12
ZOSIA     12
ARLETA     11
CHLOE     11
DAJANA     11
ELEONORA     11
ERYKA     11
LIA     11
MARIE     11
MIKA     11
NATALIE     11
NICOL     11
OLENA     11
ADELAJDA     10
AMY     10
ANA     10
BLANCA     10
CLAUDIA     10
ELIANA     10
KARMEN     10
MATILDA     10
MELANIE     10
MELISSA     10
NASTAZJA     10
PAMELA     10
REGINA     10
VERONICA     10
VIVIENNE     10
AMELIE     9
ANATOLA     9
ARIADNA     9
IZA     9
KASANDRA     9
NELIA     9
REBEKA     9
WALERIA     9
WIWIANA     9
ZUZA     9
ALDONA     8
AMIRA     8
ANABELLA     8
BERNADETA     8
EMILA     8
JESSIKA     8
JULIANA     8
KATIA     8
KORA     8
LARISSA     8
MAIA     8
MANUELA     8
MARIAM     8
MARIOLA     8
MELA     8
MIRANDA     8
ODETA     8
OKSANA     8
SABRINA     8
SOFIE     8
VALENTINA     8
VIVIANA     8
ZARA     8
ADELINA     7
ALENA     7
ANGELA     7
ARIA     7
BERNADETTA     7
CYNTIA     7
EMI     7
LEYLA     7
LÉA     7
LIGIA     7
LINDA     7
LISA     7
MATHILDA     7
NADZIEJA     7
NATASHA     7
RACHELA     7
SALMA     7
ANGELINA     6
ARIELA     6
ARINA     6
ASTRID     6
BELLA     6
CELESTYNA     6
ELA     6
EMANUELA     6
GRACJA     6
HEIDI     6
ILIANA     6
LEONIA     6
LETICIA     6
LÉNA     6
LILLI     6
LOUISA     6
NIKOL     6
NIKOLINA     6
OFELIA     6
POLIANNA     6
RAISA     6
RUT     6
SAMANTHA     6
SELIN     6
VALERIA     6
YASMIN     6
AALIYAH     5
AIDA     5
ALIA     5
AMALIA     5
ANASTASIIA     5
ANDREA     5
AYLA     5
BOGUSŁAWA     5
CATALEYA     5
CHIARA     5
ELIF     5
GRACE     5
INGRID     5
IRIS     5
ISABELLE     5
ISMENA     5
JÓZEFA     5
LEAH     5
LEOKADIA     5
LOLA     5
MALIKA     5
MASZA     5
MEGAN     5
MILLA     5
MIROSŁAWA     5
NADINE     5
NILA     5
ROSE     5
RUTA     5
SALOMEA     5
SAMIRA     5
SASHA     5
SIMONA     5
SUZANNE     5
SYNTIA     5
TINA     5
VANESA     5
VERONIKA     5
WIERA     5
WIOLETA     5
AISHA     4
ALANA     4
ALESSANDRA     4
AMÉLIA     4
ANATOLIA     4
ARLETTA     4
AYA     4
BALBINA     4
CARLA     4
CAROLINA     4
CHANEL     4
DEBORA     4
ELISABETH     4
ELLEN     4
ELZA     4
ERNA     4
FATIMA     4
FLORENCJA     4
FRANCESCA     4
GIULIA     4
HELEN     4
IRENE     4
IVANA     4
JOSEPHINE     4
KAREN     4
KASJANA     4
KATALEJA     4
KAYLA     4
KESJA     4
LIZA     4
MALVINA     4
MARGARITA     4
MARISA     4
MARY     4
MARYAM     4
MARYSIA     4
MERCEDES     4
MICHAELA     4
MIJA     4
MIŁA     4
MIŁOSŁAWA     4
MOLLY     4
NADJA     4
NATHALIE     4
NELI     4
NOELIA     4
PATRICIA     4
PENELOPE     4
SCARLETT     4
SŁAWA     4
SOFIIA     4
SOFÍA     4
SONJA     4
SUSANNA     4
SUZANNA     4
VIKTORIIA     4
VIOLETTA     4
WERA     4
YASMINE     4
ZEYNEP     4
ZLATA     4
ZYTA     4
ŻAKLINA     4
ADEL     3
AGATHA     3
ALBA     3
ALBINA     3
ALEXA     3
ALMA     3
AMAIA     3
AMBER     3
ANABEL     3
ANISA     3
ANNABELLE     3
ANTONELLA     3
ARYA     3
BRONISŁAWA     3
CAMILLA     3
CELINE     3
CHLOÉ     3
CORNELIA     3
DAISY     3
DANA     3
DONATA     3
ELSA     3
EMA     3
EMILIE     3
EMILIIA     3
ERIKA     3
EUGENIA     3
EUNIKA     3
FLORIANNA     3
GAYA     3
IRMA     3
ISABEL     3
ISLA     3
IVA     3
IVY     3
IWA     3
JANKA     3
JASMINE     3
JESIKA     3
JULIET     3
KAMELIA     3
KATJA     3
KAYAH     3
KIARA     3
KIMBERLY     3
KLAUDYNA     3
KSYMENA     3
LATIKA     3
LAVINIA     3
LEONA     3
LEONI     3
LILIAN     3
LILIANE     3
LILIT     3
LILLIANA     3
LIWIANA     3
LORETTA     3
LUCIA     3
LYDIA     3
MADLEN     3
MARIANA     3
MARIEM     3
MARIJA     3
MARTINA     3
MARYNA     3
MATHILDE     3
MAURA     3
MELANI     3
MIRELA     3
NAWOJKA     3
NELLIE     3
NGOC     3
NIKOLETTA     3
ODETTA     3
PHOEBE     3
PRISCILLA     3
ROMINA     3
ROSA     3
ROSALIA     3
ROSALIE     3
ROSANNA     3
SAIDA     3
SOFI     3
SOLOMIIA     3
SUMAYA     3
TEREZA     3
TESSA     3
TIFFANY     3
ULA     3
ZOË     3
ŻYWIA     3
AGATHE     2
AISZA     2
AITANA     2
ALA     2
ALEKSANDER     2
ALESSIA     2
ALEYNA     2
ALISHA     2
ALISIYA     2
ALYSSA     2
AMAYA     2
AMÉLIE     2
AMINA     2
AMNA     2
ANDZELIKA     2
ANNABELL     2
ANNABELLA     2
ANNIKA     2
APOLLONIA     2
ARIELLE     2
ARLENA     2
ASMA     2
ATENA     2
ATHENA     2
AUGUSTYNA     2
AVA     2
AYESHA     2
AYLIN     2
BASIA     2
BIBIANNA     2
BLANCHE     2
CELIA     2
CHANTAL     2
CHRISTINA     2
CIRILLA     2
CRISTINA     2
CZESŁAWA     2
DAFNE     2
DELFINA     2
DILARA     2
ELEANOR     2
ELIN     2
ELINA     2
ELISE     2
ELIZABET     2
ELORA     2
EMMY     2
ESCADA     2
ESME     2
EULALIA     2
EVELINA     2
EVELYN     2
FABIA     2
FABIOLA     2
FATMA     2
FELICIA     2
FLAWIA     2
FRANKA     2
FRIDA     2
GABRYELA     2
GAJANE     2
GEMMA     2
GERTRUDA     2
GISELLE     2
HANIA     2
HANKA     2
INDIA     2
INESSA     2
ISABELL     2
IVANKA     2
JAGA     2
JAGIENKA     2
JOYCE     2
JULIE     2
JULIETTE     2
JUSTINE     2
JUTRZENKA     2
KAILA     2
KAJLA     2
KALA     2
KAMA     2
KATIE     2
KORALINA     2
KORDELIA     2
LAIMA     2
LAJLA     2
LARISA     2
LAWINIA     2
LEIA     2
LEJLA     2
LENKA     2
LENNA     2
LETISIA     2
LETIZIA     2
LETYSJA     2
LILITH     2
LILJANA     2
LOTTA     2
LOUISE     2
LUCJA     2
LUDOVICA     2
MADELEINE     2
MAIRA     2
MALENA     2
MALGORZATA     2
MARGARET     2
MARGARYTA     2
MARIAME     2
MARÍA     2
MARWA     2
MATILDE     2
MAYAH     2
MEDINA     2
MEGI     2
MERYEM     2
MILLENA     2
MONA     2
MİRA     2
NANA     2
NASTURCJA     2
NELLI     2
NOELA     2
OCTAVIA     2
OLIVIIA     2
OLYMPIA     2
PAOLA     2
PHUONG ANH     2
POLIANA     2
RADOCHNA     2
RAYA     2
RIMA     2
ROMANA     2
RONJA     2
SAFIA     2
SAMYA     2
SATYA     2
SAVANNAH     2
SAWA     2
SERENA     2
SILENA     2
STEPHANIE     2
SUMIRE     2
SUSANNE     2
SYBILLA     2
TAISJA     2
TARA     2
TELIMENA     2
TEODORA     2
VIERA     2
VIRGINIA     2
WALENTYNA     2
WIRGINIA     2
WISŁAWA     2
ZINA     2
ZOÉ     2
ZOHRA     2
ZORA     2
ZUZANA     2
ZUZIA     2