Jak duże znaczenie dla urzędu pracy ma współpraca z biznesem?

Kluczowe! Nasi klienci to zarówno osoby, które wspieramy w podjęciu nowego zatrudnienia, jak i pracodawcy, którym pomagamy znaleźć pracowników. Biznes jest dla nas klientem i partnerem. W ubiegłym roku powołaliśmy do życia Kielecki Kombinat Kariery, aby stworzyć platformę skutecznej wymiany informacji między pracodawcami, szkołami i uczelniami oraz instytucjami rynku pracy. Wierzymy, że dobrze prowadzony dialog przyniesie korzyści absolwentom, osobom bezrobotnym, firmom i miastu.

Jak ta współpraca się układa w Kielcach?

Coraz lepiej. W strukturach urzędu od kilku lat działa specjalny Zespół ds. kontaktów z rynkiem pracy, którego zadaniem jest budowanie dobrych relacji z firmami i ich kompleksowa obsługa. Tylko do sierpnia tego roku odwiedziliśmy prawie siedmiuset pracodawców. Organizujemy konferencje dla biznesu, na których informujemy o aktualnych możliwościach do zacieśnienia współpracy i nowych trendach na rynku. To przynosi pozytywne rezultaty.

Urzędy pracy postrzegane są często jako instytucje, do których firma może zawnioskować o zorganizowanie staży, lub złożyć ofertę pracy. Tymczasem możliwości pomocy z naszej strony jest wiele więcej. Taką niedostrzeganą usługą jest poradnictwo dla biznesu. Doradcy zawodowi mogą wspierać firmy w rozwoju zawodowym pracowników i samego pracodawcy. Niewiele firm z tego korzysta, a to błąd, bo mamy bardzo profesjonalną kadrę, a korzystanie z naszych usług nie generuje kosztów po stronie pracodawcy.

Oferują Państwo też innowacyjne formy szkoleń online dla pracodawców. Skąd wziął się ten pomysł?

Przedsiębiorcy to ludzie zajęci. Często problem stanowi dla nich przyjazd lub oddelegowanie pracowników na konferencję czy spotkanie informacyjne. Dlatego zaczęliśmy oferować szkolenia na odległość. Na przykład w ubiegłym roku odbyło się webinarium, poświęcone zasadom budowania marki dobrego pracodawcy. Materiały trafiły do internetu. Można z nich korzystać do dziś. Na kolejne seminaria online zapraszamy 21 listopada podczas Europejskich Dni Pracodawcy. Pierwsze szkolenia rapid e-learningowe dla klientów indywidualnych zorganizowaliśmy już w 2011 roku. Ponieważ cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, w 2013 zbudowaliśmy platformę edukacyjną. Rok później odbyło się pierwsze webinarium. W 2017 roku poszerzyliśmy zakres usług o porady indywidualne na odległość za pośrednictwem Skype’a. Czekamy w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 12:00 do 13:30.

Rozmawiała Maria Leżucha

Miejski Urząd Pracy w Kielcach jest Laureatem Złotego Godła Najwyższa Jakość Quality International 2017 w kategorii QI Services – usługi najwyższej jakości