"Z okazji Barbórki, tradycyjnego górniczego święta, składam najlepsze życzenia i wyrazy najwyższego uznania dla wszystkich osób zatrudnionych w przemyśle wydobywczym" - napisał prezydent do uczestników uroczystości barbórkowych PGG. Ocenił, że górnicy są społecznością wyjątkową - "tak jak wyjątkowy jest ich zawód i jak wyjątkowe znaczenie ma ich praca dla Polski".

Piątkowa akademia barbórkowa PGG - największego krajowego producenta węgla - została zorganizowana w Rudzie Śląskiej-Halembie. Tamtejsza kopalnia - obecnie część kopalni zespolonej pod nazwą Ruda - obchodzi 60-lecie istnienia. W uroczystości wzięła udział m.in. premier Beata Szydło.

W swoim liście prezydent zwrócił uwagę na znaczenie surowców energetycznych dla gospodarki. "Węgiel kamienny, węgiel brunatny, miedź, gaz ziemny, to nasze strategiczne bogactwo naturalne, a jego wydobycie to jeden z fundamentów polskiej gospodarki. Bogactwo, z którego nic by nam jednak nie przyszło, gdyby nie ciężka praca tysięcy osób: geologów, inżynierów, pracowników nadzoru i służb ratunkowych - ale przede wszystkim górników" - napisał Andrzej Duda.

"Cieszę się, że modernizacja polskiego górnictwa i rozwój nowych technologii opartych na węglu znalazły się wśród priorytetów obecnego rządu. Surowce to źródło niezależności gospodarczej, a przede wszystkim niezależności energetycznej" - podkreślił prezydent, wskazując, iż mimo udogodnień związanych z postępem technicznym, "wydobywanie z Ziemi jej skarbów nadal wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, lecz także trudu, wytrwałości i hartu ducha".

"Nadal może też, niestety, kosztować zdrowie i życie. W dniu górniczego święta składam hołd wszystkim polskim górnikom, którzy oddali życie, wykonując swoją pracę. Cześć ich pamięci!" - napisał prezydent, składając również wyrazy uznania dla ratowników górniczych w roku 110-lecia powstania górniczych służb ratunkowych.

Duda przypomniał również tych górników, którzy - jak napisał - "przeciwstawiając się komunistycznemu systemowi walczyli o Polskę wolną, sprawiedliwą i solidarną. Niektórzy z nich swój protest przypłacili życiem, utraconym zdrowiem, wielu dosięgły szykany i represje". Prezydent przypomniał ofiary pacyfikacji kopalni Wujek, a także poświęcenie strajkujących górników z kopalń Piast, Ziemowit, Jastrzębie, Manifest Lipcowy i innych. W tym kontekście wymienił również rudzką kopalnię Halemba.

"To także im zawdzięczamy wolną Polskę, której los możemy kształtować zgodnie z naszą wolą i z naszymi oczekiwaniami. Ich zdecydowana, mężna postawa stała się jednym z kamieni węgielnych, na których chcemy dzisiaj budować państwo praworządne, gdzie wszyscy są równi wobec prawa i nikt nie jest pozostawiony swojemu losowi" - czytamy w liście.

Nawiązując do przyszłorocznych obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Andrzej Duda przypomniał wkład, jaki wnieśli górnicy w odrodzenie się niepodległej Polski. "Trzy powstania śląskie były wymownym świadectwem męstwa, poświęcenia i patriotyzmu mieszkańców Śląska, tak bardzo związanych z pracą pod ziemią" - napisał.

Także dziś - według prezydenta - "górnicy swoją postawą udowadniają, że praca w kopalniach, wyrobiskach, szybach to coś więcej niż zawód, że wymaga ona nie tylko profesjonalizmu, ale także wyjątkowej odpowiedzialności, ofiarności i wzajemnej solidarności".

Andrzej Duda złożył górnikom barbórkowe życzenia i pogratulował tym, którzy przy okazji górniczego święta otrzymali medale. Swój list prezydent zakończył tradycyjnym górniczym "Szczęść Boże". (PAP)

autorzy: Marek Błoński, Krzysztof Konopka

edytor: Anna Mackiewicz