Słowik, cytowany w komunikacie, mówił, że stopień wykorzystania pieniędzy "oznacza wykorzystanie 52,3 proc. alokacji". "W ostatnich dniach podpisaliśmy kolejne znaczące umowy dla projektów w sektorze transportu na kwotę dofinansowania UE ponad 1,4 mld zł" – dodał.

W komunikacie podano, że "równocześnie, dotychczas zawnioskowaliśmy do Komisji o wypłatę środków w wysokości 15,1 mld zł, czyli 13,8 proc. całej puli dostępnej w programie".

W piątek w Warszawie odbyło się podsumowanie postępów we wdrażaniu w ciągu mijającego roku projektów z POIiŚ na lata 2014-2020. Wzięli w nim udział m.in. wiceminister Słowik, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz polskich instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu.

Podczas spotkania omówiono z Komisją Europejską kwestie dotyczące każdego z sektorów wspieranych ze środków POIiŚ - środowiska, transportu, energetyki, ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

Reprezentujący Komisję Europejską Christopher Todd podkreślił, że POIiŚ to największy program wdrażany ze środków UE, a osiągnięty postęp w jego realizacji znacznie przekracza europejską średnią. Przedstawiciel KE pogratulował sprawnej realizacji prognoz wnioskowania o środki do Komisji Europejskiej, jak również zadeklarował ich szybką refundację. (PAP)

autor: Katarzyna Fiuk

edytor: Anna Mackiewicz