Gen. Szeptycki zmarł w Korczynie 9 października 1950 r. "Kilka lat temu gruntownie wyremontowaliśmy dworek. Swoją siedzibę znalazł w nim ośrodek kultury. W budynku chcieliśmy stworzyć wystawę poświęconą gen. Szeptyckiemu. Niestety nie posiadamy żadnych po nim pamiątek, czy archiwaliów. Od przeszło dwóch lat bezskutecznie zabiegamy o ich pozyskanie" – powiedział w poniedziałek PAP wójt Korczyny Jan Zych.

Dodał, że samorząd zwracał się w tej sprawie m.in. do Archiwum Akt Nowych i Muzeum Wojska Polskiego. "Chodzi nam o udostępnienie lub wypożyczenie oryginałów dokumentów lub ich kopii. Naszym celem jest przygotowanie wystawy. Chcemy, żeby nastąpiło to przed 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. A gen. Szeptycki przecież miał swój znaczący udział w jej odzyskaniu" – zaznaczył Zych.

Wójt apeluje także do osób prywatnych, które posiadają pamiątki po gen. Szeptyckim lub jego rodzinie, a chciałyby pomóc samorządowi. "Niech się z nami skontaktują, będziemy wdzięczni" – dodał.

Pamięć o gen. Szeptyckim w Korczynie jest kultywowana od wielu lat. Mieszkańcy dbają o jego grób na miejscowym cmentarzu. W tym roku na dworku Szeptyckiego odsłonięto tablicę pamiątkową. Organizowane są sympozja popularnonaukowe. Gen Szeptycki był m.in. fundatorem kościoła w Korczynie oraz inicjatorem przedsięwzięć gospodarczych lokalnej społeczności. W okresie PRL, po śmierci gen. Szeptyckiego w dworku mieściły się m.in. przychodnia zdrowia oraz izba porodowa. Z czasem budynek popadał w ruinę. Cztery lata temu został gruntownie odnowiony.

Stanisław Szeptycki (1867-1950) - hrabia, generał major Cesarskiej i Królewskiej Armii, generał broni Wojska Polskiego. W latach 1914-16 dowodził III Brygadą Legionów. Od listopada 1918 r. w Wojsku Polskim, gdzie m.in. był szefem sztabu generalnego, dowódcą Frontu Litewsko-Białoruskiego i dowódcą 4. Armii w 1920 r. W 1923 r. był ministrem spraw wojskowych.

Z wojska odszedł po przewrocie majowym w 1926 r. Po zakończeniu II wojny światowej został prezesem Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. Zmarł 9 października 1950 r. Jest pochowany na cmentarzu w Korczynie.

W 1923 r. Szeptycki jako minister spraw wojskowych ustanowił 15 sierpnia, rocznicę Bitwy Warszawskiej w 1920 r., świętem Wojska Polskiego.

Był synem Zofii Szeptyckiej z Fredrów, córki komediopisarza Aleksandra oraz młodszym bratem greckokatolickiego metropolity lwowskiego Andrzeja Szeptyckiego.(PAP)

autor: Alfred Kyc

edytor: Agata Zbieg