We wtorek w Chmielniku przedstawiciele inwestora – Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (ŚZDW) i wykonawcy – kieleckiego przedsiębiorstwa „Fart”, podpisali umowę na realizację przedsięwzięcia.

Prace mają rozpocząć się w wakacje. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020, a wartość przedsięwzięcia to ponad 37 mln zł.

Zakres robót budowlanych obejmuje budowę ok. 2,7 km nowego śladu drogi wojewódzkiej nr 765, po północno-wschodniej stronie Chmielnika.

Obwodnica będzie rozpoczynała się na pierwszym od strony Kielc wjeździe do Chmielnika - tu na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 73 powstanie rondo. Dalej trasa będzie przebiegała w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim. Na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi zaplanowano m.in. wiadukt i rondo. Obwodnica połączy się z istniejącą trasą wojewódzką w okolicy chmielnickiego cmentarza – także tu będzie wybudowane rondo.

Wzdłuż obwodnicy będzie wybudowany chodnik i ścieżka rowerowa. Powstaną też miejsca obsługi rowerzystów oraz zatoki autobusowe z wiatami przystankowymi. Wokół obwodnicy powstaną też drogi zbiorcze, obsługujące przyległe tereny.

„Oprócz tego, że wybudujemy drogę wojewódzką w nowym śladzie, będziemy przebudowywali także w nowym śladzie ok. 1,5 kilometra drogi krajowej nr 73. Na tej drodze wybudujemy duże rondo obsługujące drogę krajową, wojewódzką oraz powiatową, która będzie bezpośrednio kierowała do Chmielnika” – powiedział dziennikarzom dyrektor ŚZDW, Damian Urbanowski.

Budowa trasy ma się zakończyć w listopadzie 2018 r. Inwestycja ma przed wszystkim wyprowadzić ciężki ruch z chmielnickiego rynku.

Droga wojewódzka nr 765 łączy dwa świętokrzyskie miasta: Chmielnik i Osiek. Trasa umożliwia dalszą podróż krzyżującymi się w Chmielniku drogami krajowymi - nr 78 ze Śląska i nr 73 z Kielc przez Tarnów do Jasła na Podkarpaciu – do Osieka, gdzie łączy się ona z DK nr 79 Warszawa-Sandomierz-Kraków. (PAP)