Posłowie dyskutują o przygotowanym przez MRPiPS projekcie nowelizacji niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Ma on wyeliminować niepożądane zjawiska związane ze świadczeniami dla rodzin.

Jarubas wskazał, że chodzi m.in. o zapobieganie dopasowywaniu dochodu i niezgodnemu z prawdą deklarowaniu samotnego wychowania dziecka. "Tak zwane uszczelnienie wyeliminuje tych, którzy chcieli oszukiwać. (...) Dobrze, bo nie ma tolerancji dla tych, którzy chcą grać nie fair. Ale problem, że wy też gracie nie fair" - mówił Jarubas, zwracając się do autorów projektu.

"Gdybyście chcieli coś dobrego wprowadzić, zrobilibyście to, co od dawna proponujemy: +złotówka za złotówkę+; sprawiłoby to, że program stałby się sprawiedliwy" - dodał.

Mechanizm "złotówka za złotówkę", wprowadzony przez poprzedni rząd, polega na tym, że po przekroczeniu progu dochodowego określone świadczenia nie są odbierane, ale odpowiednio pomniejszane (o kwotę, o którą zostało przekroczone kryterium do niego uprawniające).

Zapowiedział, że jego klub będzie zgłaszać stosowną poprawkę do projektu i opowie się za dalszymi pracami nad nim.