"Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Helmuta Kohla Kanclerza Republiki Federalnej Niemiec w latach 1982–1998, niemieckiego męża stanu, przyjaciela Polski, wybitnego polityka o szczególnych zasługach dla zjednoczenia Niemiec i wspólnej Europy" - czytamy w depeszy kondolencyjnej. "Swoje marzenie o pokoju i współpracy narodów naszego kontynentu, jako żarliwy katolik budował na fundamencie wartości chrześcijańskich. Wraz z Jego odejściem zamyka się epoka" - zaznaczył prezydent.

Prezydent podkreślił, że my, Polacy zawsze będziemy pamiętali zasługi kanclerza Kohla, który otworzył nowy rozdział w stosunkach polsko-niemieckich. "Historycznym symbolem tamtych dążeń na zawsze pozostanie gest pojednania, jakim był braterski uścisk Kanclerza Republiki Federalnej Niemiec i Premiera Rzeczypospolitej Polskiej na znak pokoju podczas Mszy Świętej w Krzyżowej 12 listopada 1989 roku" - napisał prezydent. "Jego wielką zasługą jest także podpisany w 1991 roku Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy stanowiący fundament relacji między Polską i Niemcami" - dodał.

Prezydent zaznaczył, że "kanclerz Kohl zawsze dbał o to, by stosunki polsko-niemieckie opierały się na wzajemnym zrozumieniu i szacunku, co w wymiarze doświadczeń historycznych, nadaje im także dziś strategiczne znaczenie dla przyszłości Europy". "Popierał rozszerzenie Unii Europejskiej o Polskę i kraje Europy Środkowej i Wschodniej, jako niezbędny krok dla dokończenia budowy europejskiej jedności" - czytamy w depeszy kondolencyjnej.

"Za zasługi dla Polski został odznaczony najstarszym i najwyższym odznaczeniem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej - Orderem Orła Białego. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci, jako wybitna postać, świadek i współtwórca współczesnej historii Europy" - napisał prezydent.

Były kanclerz federalny Niemiec i przewodniczący Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej Helmut Kohl zmarł w piątek rano w swym domu w Ludwigshafen w Nadrenii-Palatynacie w wieku 87 lat. (PAP)