Władza rodzicielska nakłada na sprawujących ją prawa i obowiązki. Wychowanie dziecka, z poszanowaniem jego godności to jeden z nich.