W skardze do ETPCz Piczugin, były szef służby bezpieczeństwa Jukosu, nalegał na ponowne rozpatrzenie jego sprawy w Rosji. Oprócz tego wnioskował o wypłatę 100 euro za każdy dzień pobytu w więzieniu oraz 13 tys. euro w charakterze odszkodowania za straty niematerialne. Piczugin wnioskował również o pokrycie przez Rosję kosztów procesu.

Trybunał orzekł, że podczas procesu Piczugina naruszono zasadę domniemania niewinności. Za dowód posłużył wywiad udzielony przez prokuratora i śledczego, który był emitowany w głównych rosyjskich kanałach telewizyjnych podczas procesu. Funkcjonariusze przedstawiali "jak ustalony fakt, bez jakichkolwiek wyjaśnień i zastrzeżeń, jego (Piczugina) udział w przestępstwach". "Trybunał uważa, że podobne stwierdzenia, padające z ust funkcjonariuszy publicznych, są równoznaczne z ogłoszeniem winy podejrzewanego zanim orzekła o niej kompetentna do tego instancja sądu" - napisano w orzeczeniu.

Odszkodowanie zasądzone Piczuginowi składa się z dwóch części: 7800 euro jako odszkodowanie za straty moralne, a 7470 euro zasądzono w charakterze odszkodowania za koszty sądowe. Wyrok trybunału nakazuje wypłatę odszkodowania w przeciągu trzech miesięcy.

Rosyjskie ministerstwo sprawiedliwości oświadczyło, że orzeczenie trybunału nie pociąga za sobą zniesienia wyroku. Podkreślono również, że o wypłacie odszkodowania ma zadecydować rosyjski Sąd Najwyższy.

To już druga skarga Piczugina pozytywnie rozpatrzona przez Trybunał w Strasburgu. W 2013 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka również uznał, że Piczuginowi nie zapewniono prawa do sprawiedliwego procesu, jednak rosyjski Sąd Najwyższy mimo tego werdyktu utrzymał w mocy wcześniejszy wyrok. ETPCz zasądził wtedy na rzecz Piczugina 9,5 tys. euro odszkodowania za straty moralne i koszty sądowe.

Piczugin został skazany w 2007 roku. Sąd uznał go za winnego organizacji kilku zabójstw, w tym zabójstwa w 1998 roku mera Nieftiejugańska Władimira Pietuchowa. W 2007 roku za zlecenie tego zabójstwa został skazany zaocznie jeden z zastępców szefa Jukosu Michaiła Chodorkowskiego Leonid Niewzlin, a za jego organizację - Piczugin. Obaj nie przyznali się do winy. (PAP)

ndz/ mc/