Projekt ustawy autorstwa Nowoczesnej przewiduje możliwość powołania w Wielkopolsce związku metropolitalnego. Według posłów tego ugrupowania, przyjęcie ustawy metropolitalnej dla Poznania i okolic przyniesie wymierne korzyści finansowe samorządom, sprzyjać też będzie rozwojowi tej części regionu.

Jak poinformował PAP w środę dyrektor ds. Komunikacji z Nowoczesnej Krzysztof Gacek, został złożony wniosek o wycofanie z porządku obrad tego posiedzenia projektu ustawy i przesunięcie terminu na następny miesiąc.

„Poza projektem ustawy o Poznańskim Związku Metropolitalnym przygotowywane są obecnie także ustawy dotyczące Wrocławia, Krakowa, a także Łodzi, Warszawy i Gdańska. Wniosek o przesunięcie tego terminu wynika z tego, że chcielibyśmy złożyć te projekty razem, ponieważ mają one wspólną koncepcję, wspólną myśl i zależy nam, żeby te ustawy zafunkcjonowały wspólnie" - powiedział Gacek.

Według projektu ustawy o Poznańskim Związku Metropolitalnym, związek ten ma być dobrowolnym zrzeszeniem gmin i powiatów położonych w województwie wielkopolskim. Ma obejmować „spójny pod względem przestrzennym obszar oddziaływania (...) Poznania, charakteryzujący się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych, zamieszkały przez co najmniej 600 tys. mieszkańców".

Zdaniem Nowoczesnej, podjęcie decyzji o utworzeniu Poznańskiego Związku Metropolitalnego pozwoli wykorzystać instrument finansowy przewidziany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, co oznacza, że 5 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych pozostanie do dyspozycji związku. Według szacunków autorów projektu, w ten sposób podmioty wchodzące w skład związku uzyskają na swój rozwój dodatkowe 140 mln złotych.

Według projektu, kluczowym zadaniem związku ma być wspólny transport publiczny, zarządzany na terenie metropolii przez jeden podmiot. Związek mógłby być też kluczowym partnerem dla rozwoju kolei metropolitalnej. Powstanie związku umożliwiłoby ponadto integrację polityki przestrzennej na terenie metropolii. Do zadań związku miałyby też należeć m.in. promocja zewnętrzna metropolii oraz pozyskiwanie inwestorów.