Z ustawy wykreślono art. 72, który nakładał obowiązek ogłoszenia wezwania przez inwestorów którzy chcieliby nabyć w okresie krótszym niż 60 dni pakiet akcji powyżej 10 proc. Z kolei, tych którzy mieli pakiet większy niż 33 proc., obowiązek ogłaszania wezwania dotyczył zamiaru nabycia powyżej 5 proc. w okresie 12 miesięcy.

Projekt nie przewidywał likwidacji lub innych zmian dotyczących wezwań związanych z przekroczeniem progu 33 proc. i 66 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki giełdowej.

Za ustawą głosowało 376 posłów, przeciw 35, wstrzymało się 26 posłów.(PAP)