Lider PO Grzegorz Schetyna poinformował o powołaniu pełnomocnika też w liście, który skierował do przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Michał Braun to były prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach, były polityk Nowoczesnej.

Schetyna podkreślił w liście, że bez organizacji społeczeństwa obywatelskiego nie ma wolności obywateli i sprawnego funkcjonowania państwa. Podkreślił, że społeczeństwo obywatelskie od 1989 roku stało się ważnym partnerem nie tylko debaty publicznej i dialogu, ale też partnerem demokratycznego porządku państwa.

"Zagrożenia dla wolności i ładu demokratycznego są widoczne od roku, a szczególnie w ostatnim tygodniu - zdewastowany Trybunał Konstytucyjny, łamanie reguł przejrzystości i zasad uczciwości w pracach Sejmu, zamach na wolność prasy i swobodę w przekazywaniu społeczeństwu informacji publicznych. W dniach 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego - wygląda to, jak dążenie do państwa stanu wyjątkowego" - napisał lider Platformy.

Zaznaczył, że działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego realizują to, czego nie mogą dokonać władze krajowe, samorządowe, często rodziny czy my wszyscy. "Są więc - zgodnie z zasadą pomocniczości - najlepszym uzupełnieniem aktywności państwa, władz lokalnych, nas - jako obywateli. Rozwijają poczucie uczestnictwa, rozwiązują wiele problemów społecznych, tworzą kulturę współpracy i ramy dla żywej demokracji" - napisał Schetyna.

Podkreślił, że "społeczeństwo jest i powinno być silne siłą i różnorodnością swoich organizacji obywatelskich". "Dlatego potrzebne są dobre warunki dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym - jego samoregulacji, a nie destrukcja, podejrzliwość, zamykanie się władz publicznych na otwarty kontakt i dialog z organizacjami obywatelskimi" - zaznaczył przewodniczący PO.

Jak mówił, przez lata, w dyskusjach i sporach, krok po kroku tworzono jasne warunki do działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego. "Od definicji i uprawnień dla fundacji i stowarzyszeń, przez przejrzyste mechanizmy rozliczania działalności, do reguł przekazywania na działania pożytku publicznego darowizn i odpisów podatkowych" - napisał Schetyna.

Zaznaczył, że "jeszcze wiele wyzwań pozostało do podjęcia, jak stabilność finansowa działań organizacji obywatelskich". "Dlatego teraz, kiedy pojawiają się nowe projekty, jak ten dotyczący utworzenia Narodowego Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego, rodzą się kontrowersje, pytania i wątpliwości" - podkreślił.

"Nie może być tak, że otwarciu debaty o przyszłości społeczeństwa obywatelskiego towarzyszy nagonka na część z nich. Nie może być tak, że otwarciu debaty o tym, jak mają funkcjonować organizacje pozarządowe towarzyszy brak realnej, przejrzystej konsultacji. Nie może być tak, że zamiast pracować nad poczuciem pewności dla środowisk społeczeństwa obywatelskiego - rozsiewa się oskarżenia oraz rodzi niepewność" - podkreślił Schetyna.

Według niego trzeba wrócić do siedmiu zasad konsultacji, przyjętych we wspólnej pracy rządu i organizacji obywatelskich w 2013 roku. "Nie można zapominać o zasadach, które są podstawą współpracy administracji rządowej i organizacji pozarządowych wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności" - podkreślił szef PO.

Według niego wspólnie trzeba rozwinąć i wzmocnić istniejące rozwiązania prawne dające organizacjom społeczeństwa obywatelskiego stabilność funkcjonowania i możliwości realizowania zadań społecznych, charytatywnych oraz publicznych.

Jak zaznaczył, konieczna jest dalsza praca nad rozwijaniem przestrzeni do działań obywatelskich. "Musi się to odbywać w atmosferze zaufania i współpracy. Problemy takie, jakie spotkały kilka dni temu Fundację Autonomia, której nagle odebrano grant na działania zapobiegające przemocy nie powinny mieć miejsca, burzą bowiem fundamenty zaufania społecznego" - oświadczył Schetyna.

Według niego "trzeba wzmocnić znaczenie, skalę finansową oraz efekt oddziaływania Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, łącznie z gwarancją uniknięcia polityzacji Rady Funduszu".

"Trzeba rozważyć, jak poprawić funkcjonowanie mechanizmu zbierania środków na cele społeczne poprzez odpis 1 proc. Trzeba w jasny sposób utrzymać możliwości udziału polskich organizacji obywatelskich w sieci finansowania międzynarodowego. Trzeba gwarantować, by kryteria przyznawania środków na działania organizacji obywatelskich były jasne, zrozumiałe i obiektywne" - wyliczał szef PO.

"Platforma Obywatelska będzie stać na straży tego porządku. Będzie stać na straży uczciwych konsultacji. Będzie stać na straży takich rozwiązań, które mają rozwinąć organizacje obywatelskie w Polsce, a nie podcinać im skrzydła" - zapewnił lider PO.

Z tych powodów - jak napisał Schetyna - PO poprosiła Michała Brauna, "osobę, która nie jest członkiem partii politycznej, ale ma doświadczenie w sektorze, by przyjął rolę pełnomocnika Gabinetu Cieni ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i by podjął wszystkie wskazane w tym liście zadania".