Rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej rozszerzenia programu "Rodzina 500 plus" na pierwsze dziecko. Oto jego założenia i zasady, na jakich będzie można pobierać świadczenie.

Kto może skorzystać z 500 plus na pierwsze dziecko?

Świadczenie „Rodzina 500+” będzie przysługiwało na każde dziecko do 18. roku życia. Kryterium dochodowe nie będzie brane pod uwagę. Pieniądze wypłacane będą też na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Po rozszerzeniu programu 500 plus, będzie mogło z niego skorzystać 6,8 mln dzieci – wynika z wyliczeń resortu rodziny. Koszt tego programu w 2019 r. ma wynieść ponad 31 mld zł.

"Do tej pory ze świadczenia korzystało 53 proc. polskich dzieci do 18 lat. Po zmianach liczba ta wzrośnie do 6 mln 800 tys. dzieci. Największy wzrost nastąpi wśród jedynaków, których do tej pory było niemalże pół miliona, w tej chwili liczba ta wzrośnie o 2 mln" – podkreśla szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

>>> Czytaj też: Nie przeliczajcie naszych dzieci na złotówki. Czy 500+ działa?

Od kiedy 500 plus na pierwsze dziecko?

500 plus na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego będzie obowiązywać od 1 lipca 2019 roku. "Od lipca będzie można składać wnioski online o 500 plus. Od sierpnia także tradycyjnie, papierowo" – powiedziała minister Rafalska.

Jaki jest termin składania wniosku o 500 plus na pierwsze dziecko?

Wnioski o świadczenie 500 plus będzie można składać przez internet od 1 lipca 2019 r., a wnioski w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r.

Gdzie złożyć wniosek o 500 plus?

Wydrukowany wniosek będzie można złożyć osobiście w we właściwym do miejsca zamieszkania urzędzie gminy albo wysłać pocztą.

Wykaz miejsc, w których można składać wniosek znajdziesz poniżej:

Jeśli chcemy skorzystać z drogi elektronicznej, e-wniosek możemy złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Kiedy wypłata 500 plus na pierwsze dziecko?

Po złożeniu wniosku samorząd będzie mieć trzy miesiące na wydanie decyzji. Jeśli decyzja zostanie wydana po trzech miesiącach, świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 lipca – poinformowała minister Elżbieta Rafalska.

Oznacza to, że złożenie wniosku do końca września tego roku będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od 1 lipca.

Świadczenie na nowonarodzone dziecko

Projekt ustawy zakłada m.in. wprowadzenie szczególnego 3-miesięcznego terminu – liczonego od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Wśród proponowanych zmian jest też wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. – Obecnie, w takiej sytuacji z dniem śmierci jednego z rodziców prawo do przyznanego świadczenia wygasa, gdyż jest to świadczenie osobiste, niezbywalne i niepodlegające dziedziczeniu – tłumaczy Rafalska.

Nowy okres świadczeniowy

Zmieniony ma zostać też okres świadczeniowy, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Od 2021 r. termin składania wniosków ma zostać przesunięty z lipca na luty, a sam okres świadczeniowy – z okresu październik-wrzesień, na czerwiec-maj.

>>> Czytaj też: Z programu "Mama 4 plus" na emeryturę rolniczą. Rząd przemycił bonus dla KRUS-owianek