W 2018 roku zostały ujednolicone terminy składania wniosków o różne formy wsparcia dla rodzin. Zasady te będą obowiązywać także w 2019 roku.

Wprowadzone zmiany to wynik uchwalenia przez parlament w lipcu 2017 roku tzw. pakietu zmian dla rodzin. Został wtedy wprowadzony jeden termin składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne oraz te z funduszu alimentacyjnego.

Początkowy termin składania wniosków od 2018 roku na każdy kolejny okres świadczeniowy został wyznaczony na 1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych on-line na 1 lipca. W efekcie okres zasiłkowy trwa od 1 października do 30 września.

Ważne, aby rodzina złożyła wniosek w odpowiednim terminie, w przeciwnym razie pozbawi się prawa do wybranego świadczenia albo otrzyma je od miesiąca, w którym złoży wniosek, czyli nie od początku nowego okresu świadczeniowego (nie będzie zachowana ciągłość wypłat).

Rodziny, które chcą ubiegać się o świadczenia drogą elektroniczną mają do wyboru dwa kanały: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Wnioski o świadczenie można składać także w tradycyjnej, papierowej formie.

Wnioski o świadczenia dla rodzin, które można złożyć przez portal Emp@tia to:

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500 plus);
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start (300 plus);
 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
 • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowe;
 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;
 • Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego;
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;
 • Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późn. zm.);
 • Wniosek o świadczenie rodzicielskie.
 • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia "Za życiem"
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 • Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny;
 • Wniosek o przyznanie pomocy społecznej dla siebie lub innej osoby.