W czasie organizowanej w środę przed urzędem pikiety, szefowie trzech wielkopolskich regionów NSZZ "Solidarność" złożyli na ręce wojewody Piotr Florka petycję, w której domagają się zwołania nadzwyczajnego posiedzenia WKDS, która ma omówić kwestię ochrony najuboższych oraz walki z rosnącą biedą.

"Nasze postulaty chcemy poprzeć ustaleniami uznanego ciała, jakim jest WKDS. Myślę, że nasze propozycje spotkają się ze zrozumieniem pracodawców, przecież i im doskwiera wysoka cena paliw, oni też chcieliby więcej środków na zwalczanie bezrobocia. Pewien problem może być z płacą minimalną, ale nam chodzi o ustalenie drogi dojścia do pewnych celów" - powiedział PAP Jarosław Lange.

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek ustalił termin posiedzenia Komisji na godzinę 10 w czwartek i udostępnił protestującym jedną z sal w urzędzie. W obradach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, oprócz związkowców i przedstawicieli administracji, biorą udział także przedstawiciele pracodawców.

Wcześniej pod wielkopolskim urzędem wojewódzkim zebrało się około 500 osób, głównie związkowców z Solidarności, które pikietowały pod hasłem "Polityka wasza, bieda nasza". Manifestujący skandowali hasła: "Solidarność, Solidarność", pod oknami wojewody tłum gwizdał, grał na bębnach. Odpalono dwie świece dymne.

"Podobnie jak w całym kraju, domagamy się czasowego obniżenia akcyzy, skierowania dodatkowych środków na walkę z bezrobociem, wzrostu kryteriów dochodowych dla potrzeb świadczeń z pomocy społecznej i podniesienia płacy minimalnej" - powiedział do zebranych Lange.

W poznańskiej pikiecie oprócz NSZZ Solidarność wzięli udział przedstawiciele NSZZ Policjantów, NSZZ Pracowników straży pożarnej i OPZZ. Pikieta zakończyła się po godzinie 15.

Podobne pikiety NSZZ Solidarność zorganizowała we wszystkich miastach wojewódzkich.