Informacje

18 czerwca 2018 r.

Dziś najmniejsze przedsiębiorstwa, a także małe i średnie firmy zobowiązane są do comiesięcznej wysyłki JPK_VAT bez wezwania fiskusa

JPK na żądanie: Kiedy fiskus upomni się o dane?18 czerwca 2018 r.

Na mikrofirmy i sektor MSP zostaną nałożone nowe obowiązki związane z jednolitym plikiem kontrolnym. Tak jak duże przedsiębiorstwa, również one będą musiały przekazywać pliki w ramach wszystkich struktur JPK na żądanie organu podatkowego.

13 czerwca 2018 r.

Kara za zaniechanie tego obowiązku może sięgać nawet 2800 złotych.

Za nieprzekazanie danych JPK na żądanie fiskusa grożą kary13 czerwca 2018 r.

Mimo comiesięcznego obowiązku przekazywania skarbówce pliku JPK_VAT, od 1 lipca sektor MSP i najmniejsze firmy będą zobowiązane do przesyłania organom podatkowym danych także w ramach innych struktur JPK na ich wezwanie. Kara za zaniechanie tego obowiązku może sięgać nawet 2800 złotych.

27 kwietnia 2018 r.

Kontrahentami firmy są wyłącznie firmy zagraniczne. Program nie przyjmuje ani numeru VAT unijnego ani zagranicznego kodu pocztowego. Jak wówczas wystawić faktury w aplikacji e-mikrofirma?

Jednolity plik kontrolny: E-mikrofirma tylko do krajowych rozliczeń27 kwietnia 2018 r.

Przedsiębiorcy uczestniczący w obrocie zagranicznym wciąż mają wątpliwości jak przesłać pliki w ramach jednolitego pliku kontrolnego. Nie wszystkie narzędzia udostępniane przez resort finansów są bowiem przeznaczone dla podmiotów zawierających transakcje poza granicami kraju. To nie koniec problemów księgowych firm…