Jakub Kapiszewski: Wszystkie

4 lutego 2018 r.

Bank centralny ma pilnować, żeby inflacja wynosiła 2 proc. A jeśli nie jest w stanie wypełnić tej misji?

Reklama