Andrzej Duda wziął udział w XII Krajowym Zjeździe Adwokatury w Krakowie. Wśród zaproszonych gości był m.in. prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński, który został przywitany owacją na stojąco. W przemówieniu prezydent zwrócił się do środowiska adwokackiego z prośbą o zachowanie obiektywizmu w kwestiach politycznych. - Jeżeli jako środowisko wypowiadacie się państwo, czy będziecie się wypowiadali w przyszłości w sprawach czysto politycznych, czy ze styku prawa i polityki, proszę o jedno: prosiłbym o jak największe zachowanie obiektywizmu w sferze faktów - apelował Andrzej Duda. Zwrócił uwagę, że w środowisku adwokackim są osoby z różnymi poglądami, co czasem powoduje spory polityczne. - Oczywiście zawsze mamy prawo do tego sporu, bo spór jest pewną naturą demokracji - stwierdził prezydent.