Senacka komisja budżetu i finansów zarekomendowała przyjęcie bez poprawek ustawy dotyczącej m.in. KNF. Wcześniej nie poparto wniosku senatora PO o odrzucenie projektu. Dodatkowo senatorowie opozycji zapowiedzieli, że zgłoszą poprawki podczas dalszych prac w Senacie. Wskazali na zapisy artykułu ustawy, umożliwiającego przejmowanie banków znajdujących się w kłopotach przez inne banki.

- Poseł Grabiec twierdził, że 40 mln złotych łapówki miało być w zamian za niedopuszczenie do przyjęcia tej ustawy. Właśnie przyjmujemy tę ustawę i z całą pewnością nikt nie może zarzucać nam, że ulegamy wpływowi nierzetelnych uczestników rynku finansowego – ocenił Grzegorz Bierecki, senator PiS.

- Nie ma takich przepisów w innych krajach europejskich. Najtrudniejsze w tym wszystkim, są zapisy, ale też kontekst polityczny, czyli sytuacja w KNF, spotkanie pana przewodniczącego KNF z prezesem banku i to burzy budowane przez lata zaufanie do instytucji jaką jest KNF – skomentował Kazimierz Kleina, senator PO.

Zdaniem PO, artykuł dopisany w ostatnich dniach do ustawy ma najprawdopodobniej związek z zarzutami korupcyjnymi, jakie pod adresem byłego szefa KNF Marka Chrzanowskiego wysunął Leszek Czarnecki. Senatorowie zajmą się teraz projektem ustawy na posiedzeniu plenarnym 21 listopada.