W Polsce aktywnych zawodowo jest 48 proc. kobiet, podczas gdy w przypadku mężczyzn odsetek ten wynosi 65 proc. Dzięki aktywizacji zawodowej kobiet PKB Polski w 2025 r. może być większy o 270 mld zł, czyli o 11 proc. Co więcej, badania wskazują, że zwiększenie obecności kobiet w zarządach może poprawić wyniki przedsiębiorstw.