Rada Unii Europejskiej zatwierdziła zawieszenie ceł przywozowych i kontyngentów na eksport z Ukrainy na kolejny rok od 6 czerwca 2024 r. do 5 czerwca 2025 r., podała Rada. Przedłużone zostanie także tymczasowe zawieszenie ceł i kontyngentów w handlu z Mołdawią od 25 lipca 2024 r. do 25 lipca 2025 r.

"Autonomiczne środki handlowe UE wobec Ukrainy będą obowiązywać od 6 czerwca 2024 r. do 5 czerwca 2025 r. i będą dotyczyć dalszego zawieszenia wszystkich zaległych ceł i kontyngentów na mocy tytułu IV Układu o stowarzyszeniu UE–Ukraina (DCFTA)" - czytamy w komunikacie.

Ochrona rynku Unii Europejskiej

Zastosowane zostaną także dwa mechanizmy ochronne mające na celu ochronę rynku UE:

  • wzmocniona wersja istniejącego mechanizmu ochronnego, który będzie miał zastosowanie na podstawie regularnego monitorowania i umożliwi Komisji nałożenie dowolnego środka pod warunkiem spełnienia określonych warunków;
  • nowy, automatyczny mechanizm ochronny, który zobowiąże Komisję do ponownego wprowadzenia kwot w przypadku, gdy import drobiu, jaj, cukru, owsa, kukurydzy, kasz i miodu przekroczy średnią arytmetyczną ilości importowanych w drugiej połowie 2021 r., w 2022 r. i w 2023 r., podano także.

Środki handlowe UE wobec Mołdawii

Autonomiczne środki handlowe UE wobec Mołdawii będą obowiązywać od dnia 25 lipca 2024 r. do dnia 24 lipca 2025 r. w formie tymczasowego zawieszenia wszystkich zaległych ceł i kontyngentów na mocy tytułu V układu o stowarzyszeniu.

Wzmacniają one również ochronę wrażliwych produktów rolnych poprzez wzmocnienie mechanizmu ochronnego zawartego już w obowiązującym rozporządzeniu, wskazano.

Zawieszenia ceł i kontyngentów przywozowych

W styczniu 2024 r. Komisja Europejska zaproponowała przedłużenie o kolejny rok zawieszenia ceł i kontyngentów przywozowych na cały import z Ukrainy i Mołdawii do UE. Propozycję przedstawiono w kontekście trwającej wojny agresywnej Rosji przeciwko Ukrainie i jej stałego wpływu na Mołdowę I konieczności dalszego wspierania gospodarczego Ukrainy i Mołdawii.

Ukrainie i Mołdawii przyznano status kraju kandydującego do UE w czerwcu 2022 r. negocjacje akcesyjne rozpoczęły się w grudniu 2023 r.