UE podjęła decyzję o przedłużeniu sankcji skierowanych przeciwko osobom odpowiedzialnym za podważanie integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy lub im zagrażanie o kolejne sześć miesięcy, do 15 września 2024 r. Rada Europejska stwierdziła również, że należy dalej osłabiać zdolność Rosji do prowadzenia wojny, w tym poprzez dalsze wzmacnianie sankcji i ich pełne i skuteczne wdrażanie oraz zapobieganie ich obchodzeniu.

Obowiązujące sankcje przewidują ograniczenia w podróżowaniu osób fizycznych, zamrożenie aktywów oraz zakaz udostępniania środków finansowych lub innych zasobów gospodarczych osobom i podmiotom. Sankcje będą w dalszym ciągu obowiązywać wobec ponad 2100 osób i podmiotów.

W kontekście przeglądu sankcji Rada postanowiła również usunąć z wykazu dziewięć osób zmarłych.

Po 24 lutego 2022 roku, w odpowiedzi na agresję militarną Rosji na Ukrainę, UE masowo rozszerzyła sankcje wobec Rosji, których celem jest znaczne osłabienie bazy gospodarczej Rosji, pozbawienie jej kluczowych technologii i rynków oraz znaczne ograniczenie jej zdolności do prowadzenia wojny.

W dniach 14 i 15 grudnia 2023 r. Rada Europejska przyjęła konkluzje, w których ponownie stanowczo potępiła wojnę Rosji przeciwko Ukrainie i potwierdziła niezachwiane wsparcie UE dla niepodległości Ukrainy.

Rada Europejska stwierdziła również, że należy dalej osłabiać zdolność Rosji do prowadzenia wojny, w tym poprzez dalsze wzmacnianie sankcji i ich pełne i skuteczne wdrażanie oraz zapobieganie ich obchodzeniu.