Według pełnomocniczki Bundestagu ds. sił zbrojnych Evy Hoegl w Bundeswerze nie nastąpiła znacząca poprawa w zakresie personelu, materiałów czy infrastruktury. Bundeswehra zmierza w kierunku poważnych problemów kadrowych i sprzętowych, wynika z przedstawionego raportu pełnomocniczki za rok 2023 r. "Jest jeden promyk nadziei w raporcie", zauważa portal tagesschau: "wyposażenie osobiste żołnierzy".

Liczba wakatów wzrosła do prawie 18 procent. Cel zwiększenia liczby personelu z obecnych 181 000 do 203 000 żołnierzy do 2031 r. będzie trudny do osiągnięcia. Jest mowa o "ogromnym niedoborze personelu".

Hoegl zauważa również: "Brakuje materiałów, od dużego sprzętu po części zamienne". W związku z dostawami na Ukrainę deficyt jeszcze się powiększył.

Infrastruktura w wielu miejscach jest również katastrofalna. Koszary są zniszczone, budynki popadają w ruinę. Hoegl pisze o zapleśniałych prysznicach i zatkanych toaletach, o których jest informowana w listach.

"Jest jeden promyk nadziei w raporcie", zauważa portal tagesschau: "wyposażenie osobiste żołnierzy. Jest ono obecnie tak wszechstronne i bogate, że pojawił się nowy problem. Żołnierzom brakuje szafek do przechowywania wyposażenia".