Źródło PAP: Polska przedstawiła w Brukseli propozycję 12. pakietu sankcji UE przeciw Rosji; chodzi o sankcje sektorowe i indywidualne - przekazało PAP wysokiej rangi źródło unijne.

Propozycja, którą widziała PAP, zakłada wprowadzenie dalszych ograniczeń importowych, w tym zakaz importu diamentów z Rosji, kolejne ograniczenia w sektorze usług, w tym zakaz świadczenia usług teleinformatycznych podmiotom z Federacji Rosyjskiej.

Polska proponuje też dalsze ograniczenia w energetyce, w tym zakaz importu skroplonego gazu ziemnego (LPG) z Rosji. (PAP)

luo/ mms/