Parlament Europejski dał zielone światło dla zawieszenia na kolejny rok unijnych ceł importowych na ukraińskie produkty rolne w celu wsparcia gospodarki tego kraju.

Posłowie zatwierdzili we wtorek 537 głosami za, przy 42 przeciw i 38 wstrzymujących się, wniosek dotyczący przedłużenia zawieszenia ceł importowych, ceł antydumpingowych i środków ochronnych dla ukraińskiego eksportu do Unii Europejskiej na kolejny rok, w kontekście wojny napastniczej Rosji.

Zawieszenie taryf dotyczy owoców i warzyw objętych systemem cen wejścia, a także produktów rolnych i przetworzonych produktów rolnych objętych kontyngentami taryfowymi. Produkty przemysłowe podlegają zerowym cłom od 1 stycznia 2023 roku na mocy umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina, więc nie są objęte nową propozycją.

Stosunki między UE a Ukrainą reguluje układ o stowarzyszeniu. Zawarta w nim pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu zapewnia od 2016 r. preferencyjny dostęp do rynku UE dla ukraińskich przedsiębiorstw.

Według Komisji Europejskiej Unia jest największym partnerem handlowym Ukrainy, odpowiadającym za 39,5 proc. jej handlu w 2021 r. Ukraina jest 15. największym partnerem handlowym UE, odpowiadającym za około 1,2 proc. całkowitego handlu wspólnoty.

Po zatwierdzeniu przez Radę Unii Europejskiej tekst zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE i będzie miał zastosowanie następnego dnia po jego opublikowaniu.

Ze Strasburga Łukasz Osiński (PAP)

luo/ tebe/