Rozpoczynający się dziś dwudniowy szczyt UE ma odpowiedzieć na amerykański plan wsparcia zielonego przemysłu. Mimo przedstawienia założeń koncepcji przez Komisję Europejską nie zostały przyjęte nowe zasady pomocy publicznej, które mogłyby odgrywać istotną rolę w europejskiej zielonej transformacji. Wspólne pieniądze na ten cel to na razie perspektywa drugiej połowy tego roku.