Syria uruchomiła w środę unijny mechanizm ochrony ludności w celu uzyskania pomocy po potężnym trzęsieniu ziemi - poinformował Janez Lenarczicz, unijny komisarz ds. zarządzania kryzysowego.

"Dziś rano otrzymaliśmy prośbę rządu Syrii o pomoc w ramach mechanizmu ochrony ludności" – powiedział komisarz.

W wyniku trzęsienia ziemi, które dwa dni temu dotknęło Syrię i Turcję zginęło ponad 9,6 tys. osób.

Turcja już wcześniej zwróciła się o pomoc w ramach unijnego mechanizmu. Jest to utworzony w 2001 r. system koordynacji pomocy ratowniczej i humanitarnej na wypadek katastrof naturalnych i wynikających z działalności człowieka, których skala lub charakter przekracza możliwości reagowania dotkniętego kraju.

Mechanizm obejmuje 34 państwa europejskie (27 państw UE, Wielka Brytania, Islandia, Norwegia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia, Turcja).

Uruchomienie działań pomocowych w ramach tego systemu jest uzależnione od wystosowania oficjalnego apelu o pomoc przez państwo dotknięte skutkami katastrofy. O pomoc wnioskować mogą wszystkie kraje świata oraz uprawnione organizacje międzynarodowe.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)