Polska armia ma prawie 250 czołgów Leopard. Pod koniec 2013 r. podpisaliśmy umowę na zakup 105 używanych maszyn w wersji 2A5 i 14 w wersji 2A4. Z kolei w latach 2002–2003 Niemcy przekazali nam 128 używanych leopardów 2A4.
– W 2013 r. to była umowa między resortami obrony i tam znalazła się standardowa klauzula mówiąca o tym, że jeśli będziemy chcieli te maszyny odsprzedać czy przekazać innemu państwu, to zgodę muszą wyrazić Niemcy, od których ten sprzęt kupujemy – wyjaśnia DGP jedna z osób, które dogrywały szczegóły ówczesnej transakcji. Najpewniej taka sama sytuacja dotyczy też tej umowy z początku XXI w.