Produkcja energii z turbin wiatrowych wzrosła w 2022 r. o 41 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Farmy wiatrowe pokryły ponad 14,1 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną – wynika z danych federacji sektora energetycznego.

Fińskie turbiny wiatrowe dostarczyły w ciągu roku ok. 11,5 TWh energii elektrycznej, podczas gdy zużycie energii w całym kraju było na poziomie ok. 80 TWh – podano w czwartkowym komunikacie stowarzyszenia energetyki wiatrowej.

W ubiegłym roku zainstalowano też rekordową liczbę nowych instalacji wiatrowych – 437 (w końcu 2021 r. było ich ponad 960). Szacuje się, że do 2028 r. energetyka wiatrowa ma pokrywać blisko 30 proc. krajowego zużycia energii elektrycznej.

Energetyka wiatrowa w Finlandii jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. W 2022 r. wartość inwestycji była na poziomie blisko 3 mld euro. Z badania przeprowadzonego pod koniec 2022 r. wynikało, że czterech na pięciu Finów chce większej liczby turbin wiatrowych na terenie kraju, co przyczyni się do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej.

W 2021 r. blisko 10 proc. zużytej w kraju energii elektrycznej pochodziło z instalacji wiatrowych. Największy udział w końcowym zużyciu miały elektrownie jądrowe (26 proc.), za nimi uplasowały się import energii (20 proc.), elektrownie wodne (18 proc.) i paliwa pochodzenia drzewnego (14 proc.).

Z Helsinek Przemysław Molik