Zmniejszył się dystans między Polską a Czechami, które mają najniższą stopę bezrobocia w UE.

W listopadzie Polska utrzymała drugą pozycję w Unii Europejskiej w zestawieniu krajów z najniższą stopą bezrobocia. Jak wynika z nowych danych Eurostatu, unijnego urzędu statystycznego, w Polsce wskaźnik wynosił 3 proc. Był na podobnym poziomie jak w poprzednich miesiącach.
Lepiej niż u nas było tylko w Czechach, gdzie bezrobocie wynosiło w listopadzie 2,7 proc., choć w porównaniu z październikiem urosło o 0,5 pkt proc. Odsetek osób bez zajęcia na takim samym poziomie jak Polska mają też Niemcy. Tam nie pracuje 1,3 mln ludzi, u nas liczba bezrobotnych to niewiele ponad 0,5 mln.
Średni wskaźnik bezrobocia dla Unii Europejskiej to 6 proc. W listopadzie we wszystkich 27 krajach UE zatrudnienia nie miało prawie 13 mln osób.
Opublikowane w poniedziałek dane potwierdzają, że spowolnienie gospodarcze pozostaje bez wpływu na sytuację na rynku pracy w naszym kraju. Podobnie jest w większości państw unijnych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy stopa bezrobocia w UE spadła o 0,5 pkt proc., a liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 875 tys.
„Zakładając łagodną recesję, należy się spodziewać pewnego ochłodzenia na rynku pracy. Ale ponieważ jest on tak napięty, to mało prawdopodobne, by bezrobocie wzrosło na tyle, aby niedobory siły roboczej odeszły w przeszłość. To sprawia, że jest to obecnie kluczowy czynnik ryzyka dla EBC” - wskazali w komentarzu do danych dotyczących Eurolandu ekonomiści banku ING. Europejski Bank Centralny w grudniu podniósł główną stopę procentową do 2,5 proc. To najwyższy poziom od czasów globalnego kryzysu finansowego.
W części dużych europejskich gospodarek jak Francja, Włochy czy Hiszpania stopa bezrobocia w listopadzie spadła. Równocześnie w takich krajach jak Austria czy Portugalia miały miejsce znaczące wzrosty.
Mniej korzystnie prezentujemy się pod względem bezrobocia wśród ludzi młodych. Średnia unijna wynosiła w listopadzie 15,1 proc. W Polsce było to 11,4 proc. Pracy nie miało u nas 121 tys. aktywnych zawodowo osób poniżej 25. roku życia. Wśród krajów UE jednocyfrową stopę bezrobocia w tej grupie mają Niemcy - 5,8 proc., Niderlandy - 7,8 proc., Malta - 8,7 proc. i Czechy - 9,3 proc.
W większości krajów Unii stopa bezrobocia wśród mężczyzn (5,7 proc.) jest niższa niż wśród kobiet (6,4). W Polsce jest to odpowiednio 3,2 proc. i 2,8 proc. W naszym kraju wskaźniki aktywności zawodowej wśród mężczyzn są jednak na znacznie wyższym poziomie niż wśród kobiet.
W ubiegłym tygodniu resort rodziny informował, że stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu wzrosła do 5,2 proc. z 5,1 proc. miesiąc wcześniej. Liczba bezrobotnych zgłoszonych w urzędach pracy zwiększyła się w miesiąc o 13 tys., do 813,2 tys. ©℗
Stopa bezrobocia w UE (proc.) / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe