Bułgarski prezydent Rumen Radew powierzył we wtorek prof. Nikołajowi Denkowowi, kandydatowi drugiej co do liczebności parlamentarnej grupy Kontynuujemy Zmiany, misję utworzenia rządu.

Koalicja na czele z tym ugrupowaniem, kierowanym przez Kiriła Petkowa, rządziła już krajem w okresie grudzień 2021 – czerwiec 2022. Wówczas, po raz pierwszy po zmianach politycznych w 1989 r., gabinet upadł w wyniku wyrażonego mu wotum nieufności. W konsekwencji, po bezskutecznych próbach powołania nowego gabinetu, doszło w październiku 2022 roku do wyborów.

Denkow poinformował prezydenta, że jego partia po negocjacjach z trzema potencjalnymi partnerami – Demokratyczna Bułgaria, lewicowa Bułgarska Partia Socjalistyczna oraz nowa formacja Bułgarski Postęp opracowała projekt oświadczenia o priorytetach dla kraju i najważniejszych krokach do ich realizacji. Dokument zostanie przedstawiony w parlamencie i głosowany do końca tygodnia. Jeżeli zostanie przegłosowany, za tydzień Denkow przedstawi skład rządu. W razie odmowy współpracy przez trzy pozostałe kluby, misja będzie nieskuteczna i Kontynuujemy Zmiany zrezygnuje z próby utworzenia gabinetu.

Konstytucyjna procedura przewiduje jeszcze jedną próbę, a w razie jej niepowodzenia prezydent rozwiąże parlament i wyznaczy nowe, piąte od kwietnia 2021 r., przedterminowe wybory parlamentarne.

Obserwatorzy bułgarskiej sceny politycznej są sceptyczni co do szans przetrwania obecnego parlamentu i uniknięcia wiosennych wyborów.

Ewgenia Manołowa (PAP)

man/ tebe/