Konfiskata samochodu za nielegalne wyrzucenie śmieci - taką karę wprowadziły władze miejscowości Santa Croce Camerina na Sycylii. Burmistrz przystąpił tam do zdecydowanej walki z nielegalnymi wysypiskami śmieci, a jego stanowczość wskazywana jest we Włoszech jako wzór.

Burmistrz Peppe Dimartino wydał rozporządzenie nakazując konfiskatę pojazdu, którym wyrzuca się śmieci w niedozwolonym miejscu.

"Kara finansowa nie jest wystarczająca, a poza tym często nie można jej od razu wyegzekwować" - stwierdził Dimartino, cytowany przez Ansę.

Wyraził opinię, że znacznie skuteczniej jako "środek odstraszający" działa jego rozporządzenie. Przewiduje ono najpierw zapobiegawcze przejęcie samochodu, z którego porzucane są odpadki, a następnie jego definitywną konfiskatę w razie, gdy sprawca nie zapłaci w wyznaczonym terminie wymierzonej mu kary.

Skonfiskowane w ten sposób auta - jak zdecydowano - będą następnie przekazywane na użytek publiczny.