- Komisja Europejska proponuje wspólne zakupy gazu w wolumenach, które pozwolą zapełnić co najmniej 15% objętości magazynów, poinformowała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Zapowiedziała możliwość tworzenia konsorcjów przez firmy uczestniczące w zakupie gazu.

"Zamiast przebijać się nawzajem, Europejczycy powinni wspólnie kupować gaz. […] W tym celu wspólnie będziemy kupować gaz na poziomie UE. Agregacja popytu będzie obowiązkowa dla co najmniej 15% objętości potrzebnych do napełnienia magazynów gazu. A zaangażowane firmy mogą tworzyć konsorcjum zakupu gazu" - powiedziała von der Leyen w Parlamencie Europejskim.

"Widzieliśmy w sierpniu tego roku, […] jak państwa członkowskie przebijały się nawzajem i tym samym naprawdę podbijały ceny. Zdecydowanie możemy być mądrzejsi. Agregacja naszego popytu jest koniecznością" - dodała.

W ocenie przewodniczącej KE, "dzielenie się gazem jest absolutnie kluczowe".

"Państwa członkowskie już od pięciu lat są zobowiązane na mocy prawa UE do zawierania umów solidarnościowych ze swoimi sąsiadami w ich rodzinnym regionie. Jeśli jednak spojrzeć na to, co zostało zawarte do tej pory, z 40 możliwych umów zawarto tylko 6. W czasach takiego kryzysu to po prostu za mało. Dlatego wprowadzimy domyślne zasady dla państw członkowskich" - podkreśliła von der Leyen.

Rozwiązanie to byłoby wiążące dla państw UE, które nie zawierają indywidualnych umów solidarnościowych.

Wczoraj KE zaproponowała ograniczenie cen na TTF.

"TTF koncentruje się wyłącznie na gazie rurociągowym. Teraz widzimy, że rynek naprawdę się zmienił, z rynku gazu rurociągowego na rynek LNG. Potrzebujemy więc nowego, konkretnego benchmarku cenowego dla LNG. Komisja opracuje teraz ten uzupełniający poziom odniesienia wraz z europejskim organem regulacyjnym. Ale to wymaga czasu. Tak więc w międzyczasie, jako środek zaradczy, ograniczymy ceny na TTF" – wyjaśniła szefowa Komisji.

Podkreśliła, że KE nazywa ten mechanizm mechanizmem korekty rynkowej.

Wczoraj KE zaproponowała zasady tej korekty, teraz - jak powiedziała von der Leyen - przygotuje mechanizm operacyjny.

(ISBnews)