Komisja Europejska zatwierdza w poniedziałek polski program o wartości 10 mld euro dotyczący rekompensat kosztów pośrednich emisji dla przedsiębiorstw energochłonnych.

"Zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła polski program częściowo rekompensujący przedsiębiorstwom energochłonnym wyższe ceny energii elektrycznej wynikające z kosztów pośrednich emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS)" - poinformowała KE w opublikowanym komunikacie.

"Zgłoszony przez Polskę program, którego całkowity szacunkowy budżet wynosi 10 mld euro, częściowo pokryje wyższe ceny energii elektrycznej wynikające z wpływu opłat emisyjnych na koszty wytwarzania energii elektrycznej (tzw. koszty pośrednie emisji) poniesione w latach 2021–2030. Środek ma na celu zmniejszenie ryzyka +ucieczki emisji+, czyli sytuacji, w której przedsiębiorstwa przenoszą swoją produkcję do krajów spoza UE prowadzących mniej ambitną politykę klimatyczną, co skutkuje zwiększeniem ogólnego poziomu emisji gazów cieplarnianych na całym świecie" - wyjaśniła Komisja.

Komisja oceniła środek zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, a szczególnie z wytycznymi w sprawie pomocy państwa w ramach ETS, uznając, że program jest konieczny i odpowiedni, aby wspierać przedsiębiorstwa energochłonne w radzeniu sobie z wyższymi cenami energii elektrycznej.

Artur Ciechanowicz (PAP)