Komisja Europejska zatwierdziła w piątek wniosek Łotwy o wypłacenie 201 mln euro dotacji w ramach Funduszu Odbudowy. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na reformy socjalne, upowszechnienie szybkiego internetu, poprawę konkurencyjności i walkę z korupcją.

„Mam dobrą wiadomość dla Łotwy. W ramach Krajowego Planu Odbudowy osiągnęła wystarczające postępy, dzięki czemu jest gotowe do otrzymania pierwszej płatności w ramach NextGenerationEU (opisywanego również jako Funduszu Odbudowy - PAP). Gdy państwa członkowskie dadzą zielone światło, Łotwa otrzyma 201 mln euro" - powiedziała w piątek przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

17 czerwca 2022 r. Łotwa przedłożyła Komisji wniosek o płatność. Krajowy Plan Odbudowy Łotwy obejmuje reformy i inwestycje w system wsparcia dochodu minimalnego, internet szerokopasmowy o bardzo dużej przepustowości w regionach i na obszarach wiejskich, konkurencyjność, zmniejszenie ryzyka korupcji w zamówieniach publicznych, a także mieszkalnictwo socjalne.

Łotewski plan KPO obejmuje 1,8 mld euro w postaci dotacji, z czego 13 proc. (237 mln euro) zostało wypłaconych Łotwie w formie płatności zaliczkowych 10 września 2021 r.

Płatności w ramach Funduszu są oparte na wynikach i są uzależnione od realizacji przez państwa członkowskie inwestycji i reform określonych w ich KPO.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ adj/