"Walka z rosyjską agresją wojskową trwa. Ukraina musi jednak równocześnie patrzyć w przyszłość. Rynek start-upów w tym kraju jest dynamiczny, a innowacyjne przedsiębiorstwa mają ogromny potencjał. Bardzo ważne jest zachowanie tych zdolności gospodarczych i umożliwienie ukraińskim innowatorom technologicznym rozwoju i dalszej integracji z europejskim ekosystemem innowacji. Chcemy, aby rozszerzyli oni swoją działalność na rynki europejskie i światowe" - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Wiceszefowa KE Margrethe Vestager wezwała "europejskie podmioty działające w dziedzinie innowacji, takie jak stowarzyszenia przedsiębiorstw typu start-up, ośrodki wspierania przedsiębiorczości, inkubatory i akceleratory, by wspólnie z nami wsparły ukraińską społeczność zaawansowanych technologii, tak aby stała się ona silniejsza, bardziej odporna i konkurencyjna".

Wsparcie w wysokości 20 mln euro zostanie wypłacone w drodze konkurencyjnego zaproszenia do składania wniosków, skierowanego do ogólnoeuropejskiej sieci stowarzyszeń przedsiębiorstw typu start-up, wspierającej ukraińskie podmioty z sektora innowacji.

Reklama

Europejska Rada ds. Innowacji to program KE o budżecie 10 miliardów euro na lata 2021-27, którego celem jest wyszukiwanie i wspieranie wschodzących technologii o globalnym potencjale.

Artur Ciechanowicz (PAP)