Pieniądze te wpłynęły do budżetów 27 państw UE. Zdaniem Komisji jest to najlepszy dowód na skuteczność wdrożonego od 1 lipca 2021 r. tzw. pakietu e-commerce. O pierwszych jego efektach KE poinformowała w marcu br., udostępniając częściowe statystyki. Dotyczyły one wtedy wyłącznie opodatkowania pozaunijnych przesyłek o wartości poniżej 150 euro. Informowaliśmy o tym w artykule „Bruksela zadowolona z pakietów e-commerce” (DGP 55/2022).
Najnowsze statystyki są już całościowe. Przypomnijmy, że na pakiet e-commerce składają się przepisy dyrektyw 2017/2455 i 2019/1995 oraz czterech rozporządzeń wykonawczych. Wszystkie one zaczęły obowiązywać w całej UE od 1 lipca 2021 r. Skutkowało to wdrożeniem trzech istotnych reform.