Polish House oraz Three Seas House w Davos zapraszają na dyskusje o kluczowych zagadnieniach dla Europy Środkowej podczas Światowego Forum Ekonomicznego. Korzyści płynące ze współpracy państw regionu Trójmorza, wyzwania związane z transformacją energetyczną, wojna na wschodzie Europy to tylko niektóre z szerokiego wachlarza tematów, które będą poruszane w tych dwóch pawilonach.

Goście Światowego Forum Ekonomicznego będą mogli odwiedzić Polish House już po raz trzeci. Będzie on czynny podczas całego Forum, w dniach 22-26 maja przy Promenadzie 67 w Davos. Naprzeciwko, przy Promenadzie 64, uczestnicy konferencji znajdą Dom Trójmorza, który powstał po raz pierwszy.

Trójmorze na fali

Nowy pawilon podkreśla wagę Trójmorza dla Europy Środkowej. Inicjatywa, która w obecnym kształcie narodziła się w 2016 r., służy zacieśnianiu powiązań w regionie Europy Środkowej (między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym), z myślą o rozwoju gospodarczym w obszarze energetyki, transportu i komunikacji cyfrowej. Trójmorze obejmuje Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Węgry, Łotwę, Litwę, Polskę, Rumunię, Słowację i Słowenię.
W Domu Trójmorza uczestnicy Światowego Forum Ekonomicznego zdobędą wiedzę na temat szans, jakie tworzy współpraca państw regionu Trójmorza dla dalszego rozwoju gospodarczego Europy, będą mogli zapoznać się również z najważniejszymi wyzwaniami.

Interesująco prezentuje się program Polish House w Davos, którego współorganizatorem jest BGK. Program merytoryczny kładzie nacisk na obszary o największym potencjale dla dalszego rozwoju Polski i na możliwości inwestycyjne w Europie Środkowo-Wschodniej

Uczestnicy debat poruszą takie tematy, jak transformacja energetyczna regionu Trójmorza, budowa inteligentnych gospodarek w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej czy rewolucja cyfrowa w Europie Środkowej.
Wymiarem ekonomicznym inicjatywy Trójmorza jest Fundusz Trójmorza, którego pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym inwestorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Fundusz inwestuje w przedsięwzięcia infrastrukturalne w regionie Trójmorza we wspomnianych już trzech obszarach - transporcie, technologiach cyfrowych i energetyce. Perspektywa finansowa dla rozwoju regionu Trójmorza oraz kwestia przyciągania nowych inwestorów będą tematem jednej z debat w pawilonie w Davos.
Dyskusje w Domu Trójmorza wprowadzą interesariuszy w świat Europy Środkowej, jednocześnie podnosząc ich świadomość w zakresie szans i potencjału regionu. W debatach zaplanowanych w pawilonie wezmą udział prezydenci, premierzy, prezesi firm i eksperci z państw Trójmorza, co rodzi niepowtarzalną możliwość bezpośredniego poznania perspektywy regionu. W agendzie przewidziano m.in. panel prezydencki Trójmorza, podczas którego głowy państw będą dyskutować o rozwoju infrastruktury XXI w. w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej.
- Od rozpoczęcia wojny w Ukrainie wzrosło zrozumienie dla wagi regionu Trójmorza na mapie świata. Dziś nikomu nie trzeba tego już tłumaczyć. Teraz jeszcze większego znaczenia nabierają inwestycje w strategicznie ważne obszary - transport, energetykę czy infrastrukturę cyfrową - które pobudzają gospodarki krajów regionu i wzmacniają więzi między nimi. Obecna sytuacja geopolityczna uświadamia nam, jak ogromne znaczenie mają w tych czasach inicjatywy międzynarodowe, takie jak Fundusz Trójmorza - mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK.

Lokalnie i globalnie

Równie interesująco prezentuje się program Polish House w Davos, którego współorganizatorem jest BGK. Program merytoryczny kładzie nacisk na obszary o największym potencjale dla dalszego rozwoju Polski i na możliwości inwestycyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. Nie zabraknie dyskusji na temat ważnych globalnych procesów i trendów, w których Polska oraz cały region Europy Środkowo-Wschodniej odgrywają istotną rolę.
Podobnie jak w Domu Trójmorza, w pawilonie polskim przewidziano dyskusje na temat transformacji energetycznej, z naciskiem położonym na konieczność dywersyfikacji źródeł energii. Nie zabraknie również rozmów o zdrowiu publicznym i efektywnych systemach opieki medycznej na miarę czasów postpandemicznych, o łańcuchach dostaw oraz ich ogniwach, które mogą zostać wykute w gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej, czy zrównoważonych modelach wzrostu gospodarczego. W programie przewidziano również debaty oraz wydarzenia poświęcone Ukrainie, w tym kwestii odbudowy kraju zniszczonego przez wojnę. Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie polish-house.pl
Ważnym elementem programu w obu pawilonach w Davos będą wydarzenia kulturalne, m.in. Wieczór Polski. Poza zapoznaniem się z kulturą polską i krajów regionu goście będą mogli bliżej poznać ich kuchnię.
Partner
ikona lupy />
foto: materiały prasowe