Z informacji ukraińskiego dowództwa, że na kierunku wołyńskim, poleskim i siewierskim wróg nie podejmował aktywnych działań ofensywnych.

"Następuje znaczne zmniejszenie intensywności ruchu kolumn rosyjskiego sprzętu wojskowego na terenie Republiki Białorusi. Niektóre jednostki białoruskich sił zbrojnych nadal realizują zadania ochrony granicy ukraińsko-białoruskiej w obwodach brzeskim i homelskim" - doprecyzował sztab.

"Sytuacja na kierunku słobodzkim nie zmieniła się znacząco. Trwa częściowa blokada Charkowa i niszczenie infrastruktury miejskiej przez artylerię. Na czasowo okupowanym terytorium obwodu charkowskiego rosyjskie siły okupacyjne zabraniają przemieszczania się miejscowej ludności w kierunku terytorium kontrolowanego przez siły ukraińskie (...), dostawy pomocy humanitarnej ze strony ukraińskiej są zablokowane" - dodał.

Reklama

Wciąż trwa ostrzał Mikołajowa, a Rosjanie bez powodzenia próbują poprawić swoją pozycję taktyczną i zbliżyć się do miasta.

(PAP)

asc/ akl/