"Pomimo rosyjskich oświadczeń wskazujących na zamierzone ograniczenie aktywności wojskowej wokół Czernihowa, w dalszym ciągu prowadzony jest znaczący rosyjski ostrzał i uderzenia rakietowe. Siły rosyjskie nadal zajmują pozycje na wschód i zachód od Kijowa, pomimo wycofania ograniczonej liczby jednostek. W najbliższych dniach dojdzie prawdopodobnie do ciężkich walk na przedmieściach miasta. Ciężkie walki trwają w Mariupolu, który jest kluczowym celem sił rosyjskich, jednak siły ukraińskie nadal kontrolują centrum miasta" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej. (PAP)