Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych David McAllister (Niemcy), Ryszard Czarnecki (Polska), przewodniczący delegacji Parlamentu Europejskiego do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Rosja, stały sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. Rosji Andrius Kubilius (Litwa) oraz przewodnicząca Podkomisji Praw Człowieka PE Maria Arena (Belgia) we wspólnym oświadczeniu wyrazili ubolewanie z powodu decyzji moskiewskiego sądu o skazaniu Nawalnego na dziewięć lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze i nałożeniu na niego kary administracyjnej 10 tys. euro na podstawie oskarżeń o defraudację i o obrazę sądu.

"Orzeczenie wyraźnie narusza prawo międzynarodowe i rosyjską konstytucję. (...) Ponawiamy nasz apel do rządu rosyjskiego o natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie pana Nawalnego, a także setek innych obywateli Rosji bezpodstawnie przetrzymywanych tylko za odwagę demonstrowania na rzecz pokoju lub dochodzenia swoich praw, w tym m.in. prawa do wolności wypowiedzi i pokojowych zgromadzeń" - napisali.

"Jak sugerował Nawalny, najlepszym wsparciem dla niego i innych więźniów politycznych nie są współczucie i życzliwe słowa, ale działania przeciwko reżimowi prezydenta Władimira Putina. W związku z tym wzywamy UE do wspierania odważnych obywateli rosyjskich, którzy mają odwagę opowiadać się za pokojem oraz wolną i demokratyczną Rosją, i wzywamy (Unię) do przyjęcia natychmiastowych sankcji przeciwko wszystkim rosyjskim urzędnikom zaangażowanym w ten nowy przypadek niesprawiedliwości" - dodali.

Reklama

Łukasz Osiński (PAP)